Kochani Parafianie, minęło półrocze Roku Pańskiego 2012 r. Myślę, że warto zapoznać się z tym, co zostało ostatnio zrobione i jakie przedsięwzięcia zostaną podjęte w najbliższym czasie. Wszystkie te inwestycje mogą być zrealizowane dzięki Waszej serdeczności i ofiarności. Z głębi serca dziękuję więc, w pierwszym rzędzie za Waszą modlitwę, która wspiera mnie i księży Wikarych we wszelkich pracach duszpasterskich i gospodarczych. Dziękuję także za waszą ofiarność, która pomimo ciężkich i nieciekawych czasów pomaga, może nie w szybkim, ale systematycznym realizowaniu przedsięwzięć, mających na celu dbanie nie tylko materialną stronę parafii, ale i o duchową. Myślę, że warto sobie nieustannie przypominać, że Kościół, który jest naszym domem, wymaga ciągłej troski nas wszystkich, bo tylko wtedy będzie on żył, funkcjonował i będzie miejscem uświęcania nas samych oraz kolejnych pokoleń. Istotną sprawą jest także nasza wspólna satysfakcja z dokonanych przedsięwzięć.

 

Co zrobiono w naszej świątyni:

 1. Otrzymaliśmy ołtarz na relikwie bł. Jana Pawła II. Zawdzięczamy tę inicjatywę Pani prezes Kompanii Węglowej oraz Dyrekcji KWK Bobrek-Centrum.
 2. Odnowiono 4 drewniane lichtarze pogrzebowe.
 3. Zakupiono 4 mosiężne, stylowe, neogotyckie lichtarze ołtarzowe.
 4. Zakupiono mosiężną, neogotycką podstawę pod paschał. Część kwoty została przekazana przez nasze niezawodne Róże Różańcowe, którym z głębi serca w imieniu całej wspólnoty parafialnej składam „Bóg zapłać”.
 5. Zakupiono mosiężną, neogotycką podstawę pod krzyż procesyjny i dwa lichtarze.
 6. Dzięki ofiarnej pomocy rodziców dzieci komunijnych zakupiono 7 pięknych ornatów oraz bieliznę kielichową.
 7. Dzięki ofiarodawcom, w naszej świątyni są już kinkiety neogotyckie pod stacjami Drogi Krzyżowej. Opracowywany jest projekt tabliczek z nazwiskami fundatorów, którym z serca dziękujemy.
 8. Zawieszono wspaniałe neogotyckie żyrandole (3 duże, 6 średnich i 11 małych). Jesteśmy w trakcie spłacania rat, które dzięki waszej ofiarności spłacane są regularnie.
 9. Z nowymi żyrandolami wiązał się duży wydatek – zakup energooszczędnych żarówek. Jednak po przeliczeniu, koszt energii powinien być taki sam lub mniejszy niż przy starym oświetleniu.
 10. Odremontowano piec grzewczy w kościele oraz przygotowano instalację do nowego sezonu grzewczego.
 11. Trwają prace zabezpieczające i renowacyjne naszych witraży. Istnieją także projekty nowych witraży w miejsce geometrycznych. Projekty te muszą być zatwierdzone przez Księdza Biskupa oraz Konserwatora Wojewódzkiego. Jestem przekonany, że nowe witraże znacznie poprawią warunki cieplne w kościele. Prace te są możliwe dzięki Kopalni KWK „Bobrek-Centrum”, która w sposób rzetelny realizuje swoje zobowiązania związane ze szkodami górniczymi.
 12. W wyniku czerwcowej burzy uszkodzone zostały: dzwony, zegar, nagłośnienie, centralka telefoniczna oraz domofon. Wszelkie szkody zostały usunięte i dostaliśmy częściowy zwrot kosztów z ubezpieczenia. Myślę, że obecnie zakupione dodatkowe zabezpieczenia przepięciowe pozwolą na znaczne ograniczenie szkód spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
 13. Wykonano nowe tapicerskie obicia we wszystkich konfesjonałach.

 

Inne prace:

 1. Odnowiono 4 ołtarze wokół kościoła.
 2. Odnowiono fasadę starego domu katechetycznego.
 3. Pomalowano balustrady przy plebanii i domu katechetycznym.
 4. Przygotowano na probostwie mieszkanie dla ks. Rafała i odnowiono mieszkanie gościnne.
 5. Zakupiono przenośne nagłośnienie, które jest niezbędne przy większych pogrzebach oraz pielgrzymkach.
 6. Zamontowano nowy cyfrowy domofon.
 7. Zapłacono ubezpieczenie całego mienia – kościoła, probostwa, domu katechetycznego, kaplic.
 8. Zakupiono większą część węgla na nowy sezon grzewczy, około 25 ton.
 9. Wykonano wiele prac konserwacyjnych i porządkowych związanych z utrzymaniem budynków i terenów przykościelnych. W tym miejscu chciałbym podziękować naszym Panom: Włodzimierzowi, Krzysztofowi, Januszowi oraz kościelnemu – Panu Józefowi za rzetelną, pełną poświęcenia i oddania pracę.

 

Sprawy Cmentarza:

 1. Odnowiono wewnętrzną instalację elektryczną w kaplicy.
 2. Na dzień dzisiejszy mamy pozwolenie Urzędu Miasta na rozbudowę cmentarza. Włożono w to wiele wysiłku, cierpliwości i kosztów. Projekt cmentarza nie jest w pełni satysfakcjonujący ze względu na przepisy sanitarne, które muszą być przestrzegane przy pochówku zmarłych. W najbliższym czasie rozpoczną się prace umożliwiające pochówki.

 

Miła i rodzinna atmosfera oraz liczny udział w festynie oraz wiele akcji prowadzonych przez wspólnotę Dzieci Maryi dały możliwość spędzenia naszym dzieciom wypoczynku w ramach półkolonii zimowych i letnich oraz wyjazdu nad morze naszej młodzieży. Z wypoczynku tego skorzystało 165 dzieci.

 

Jeszcze raz chcę podziękować Wszystkim moim kochanym Parafianom, za wszystkie ofiary złożone
w ciągu całego roku.

Wasz ks. Proboszcz Bartosz Podhajecki