„[Niech pokładają] nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz Mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej...” Dzienniczek 1146

 

Apostolstwo Miłosierdzia Bożego to czciciele największego przymiotu Boga – Jego niezgłębionego miłosierdzia. Członkowie grupy spotykają się w każdy piątek, o godz. 15.00 w kościele, by błagać o miłosierdzie Boże dla siebie samych i całego świata.

Szczególny kult Bożego miłosierdzia rozpoczął się od objawień św. s. Faustyny Kowalskiej, której Pan Jezus kazał namalować obraz „Jezu, ufam Tobie!”, nauczył odmawiania koronki, nowenny i litanii do Bożego miłosierdzia oraz polecił rozważać swoją mękę. Święta zakonnica, posłuszna poleceniu Bożemu, spisała to wszystko w swoim „Dzienniczku” i tym samym stała się największą głosicielką Bożego miłosierdzia. Zadaniem każdego chrześcijanina, bez względu na przynależność do Apostolstwa, jest głosić niezgłębione miłosierdzie Boga i uciekać się do Niego, jako naszego jedynego ratunku. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy z członkami Apostolstwa.