Dzieci Maryi to najprężniej działająca w naszej parafii wspólnota, której opiekunem jest ks. Proboszcz.

 

Dziewczęta, które do niej należą starają się żyć wzorem Matki Bożej i szerzyć Jej kult. Spotykają się w każdą sobotę o godz. 8.00, żeby wspólnie chwalić Pana Boga śpiewem, modlitwą, a także cieszyć się swoją obecnością oraz ofiarowywać swoje talenty i pracę na pożytek parafii.

W I-sze soboty miesiąca, dzięki uprzejmości Sióstr Elżbietanek, Marianki odprawiają godzinną adorację w kaplicy klasztornej. Obecnie, do wspólnoty należy 41 dziewcząt.

 

Dzieci Maryi serdecznie zapraszają w swoje szeregi wszystkie dziewczęta, które chcą podążać za Matką Bożą, przeżywać młodość w atmosferze radości, ofiarowywać swój czas na potrzeby parafii, a także zawrzeć piękne przyjaźnie.