1. W kościele:

Prace stolarskie, wykonano:

 • nowe gablotki przy wejściu bocznym i głównym,
 • tablice zewnętrzne informujące o Mszach Św.,
 • zewnętrzną gablotkę informacyjną,
 • krzyż przy ul. Drobczyka,
 • dwie tablice na klepsydry.

Prace malarskie:

 • wymalowanie bocznego i głównego wejścia do kościoła,
 • wymalowanie zakrystii dla Dzieci Maryi i Ministrantów,
 • wymalowanie zakrystii dla księży,
 • naprawa dachu nad wejściem bocznym do kościoła.

Do kościoła zostały zakupione:

 • cztery świeczniki mosiężne stylowe,
 • stojak na sprzęty liturgiczne,
 • ornat maryjny,
 • ornaty odpustowe w kolorze czerwonym,
 • stuły,
 • kropidło,
 • bielizna kielichowa,
 • dwie alby dla biskupów,
 • świece ołtarzowe i świece maryjne.

Ponadto:

 • Zakupiono „poduszki” na wszystkie ławki w kościele.
 • Z uwagi na awaryjność i skuteczność zamówiono nową radiofonizację: wzmacniacz i mikrofony. Są one obecnie testowane. Przewidywane jest również zakupienie zewnętrznych głośników oraz radiofonizacji przenośnej.
 • W wyniku burzy zostały uszkodzone elementy elektroniczne sterujące napędem dzwonów. Koszt wymiany i naprawy
 • Zakupiono 19 ton węgla. Jest to pierwsza część opału potrzebnego do kościoła, plebanii i domu katechetycznego.
 • Zakupiono kapę Maryjną ufundowaną przez Róże Różańcowe. Z serca dziękujemy za złożony dar.

 

2. Przeprowadzono częściowy remont probostwa:

 • odnowiono wejście na probostwo,
 • wymalowanie jadalni wraz z wymianą paneli,
 • odnowiono i zamontowano znaleziony stary witraż.

3. Remont Domu Katechetycznego

Dzięki życzliwości Kopalni przeprowadzono z tytułu szkód górniczych gruntowny remont i naprawę szkód w Domu Katechetycznym, tarasie oraz dziedzińcu przed tarasem. W kosztach tych uczestniczyła także parafia (głównie w nowych balustradach i poręczach).

Remont polegał na: usunięciu spękań, naprawie tynków, wymalowaniu wszystkich pomieszczeń, wymianie wykładzin podłogowych w trzech salkach, montażu dwóch bojlerów, wymianie odwodnienia tarasu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych, wymianie płytek na tarasie oraz balustrad i poręczy, wymianie starego bruku na nową kostkę brukową na dziedzińcu przed tarasem.

 

4. Parafia uzyskała decyzje o wpisie do rejestru zabytków: figury Matki Bożej, Grupy Ukrzyżowania, wszystkich witraży, ołtarza i ambony. W ramach tych poczynań udało się parafii przeprowadzić renowację figury Madonny z Dzieciątkiem. Czekamy na komisyjne odebranie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora.

 

5. Prace na Górze Grytza

 • Wycięcie i pielęgnacja drzew przy kaplicy.

 

6. Inne inwestycje

 • Zakupienie kosiarek spalinowych.
 • Zakupienie piły spalinowej.
 • Zapłacono ubezpieczenie kościoła, probostwa, domu katechetycznego, kaplic.
 • Przeprowadzono drobny remont organów w salce katechetycznej.

7. Cmentarz

 • Zakończono prace w kaplicy cmentarnej.
 • Odkupiono od Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek gruntu na rozbudowę cmentarza, który przylegał do starego cmentarza.
 • W toku prowadzone są prace projektowe, których termin zakończenia uzależniony jest od decyzji Radnych zatwierdzających Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Starych Miechowic.

 

8. Inwestycje planowane:

 • Wydatki związane z zakupem opału i zapłatą energii elektrycznej.
 • Naprawa północnej części dachu kościoła.
 • Zaktualizowanie planu geodezyjnego i ksiąg wieczystych dotyczących terenów kościoła i plebanii.

 

Wasz Proboszcz

ks. Bartosz Podhajecki