Matka Boża w swoich objawieniach często prosiła „Módlcie się za kapłanów!” Wiemy, jak bardzo ta modlitwa jest potrzebna naszym duszpasterzom.

Pragnąc odwdzięczyć się za ich wszelką pracę, parafianie powołali do istnienia grupy modlitewne „Margaretki”. Do każdej z nich należy 7 osób, które raz w tygodniu modlą się za danego kapłana. W ten sposób, codziennie inna osoba modli się w intencji konkretnego księdza. Dzieci Maryi również włączyły się w modlitwę i założyły „Margaretki” dla ks. Proboszcza, ks. Marcina i ks. Tomasza.

Wierzymy, że wypraszamy w ten sposób wiele Bożego błogosławieństwa dla naszych duszpasterzy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takich grup modlitewnych powstawało w Miechowicach coraz więcej.