Wspólnotę Żywego Różańca w naszej parafii tworzy obecnie VIII Róż Różańcowych (w tym 1 Róża składająca się z Marianek i 1 Róża męska), liczących po 20 osób.

 

Członkowie spotykają się ze swoim opiekunem – ks. Proboszczem, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 15.00. Każda osoba należąca do Róż Różańcowych codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, polecając Matce Bożej sprawy osobiste, a także całą parafię.

 

Wspólnota Żywego Różańca gromadzi się także na Mszach Św. w intencji żyjących i zmarłych członków, a raz w roku pielgrzymuje na diecezjalną pielgrzymkę do Rud Raciborskich.