Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (KKK 1681).

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową (KKK 1682).

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca” (KKK 1683).

 

 

 

 

 

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej bolesnych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączymy się w takich chwilach z Jezusem, Który zapewnia „Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Módlmy się często za zmarłych, pamiętajmy o nich zamawiając Msze święte.

 

Formalności pogrzebowe w parafii:

 

  • Termin pogrzebu, sprawy związane z posługą kapłana oraz formalności związane z pochówkiem na naszym cmentarzu parafialnym ustalamy w kancelarii parafialnej.
  • Transport ustalamy w wybranym zakładzie pogrzebowym.