„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499).

 

Sakrament namaszczenia chorych chrześcijanin przyjmuje w poważnej chorobie lub starości. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci kapłan przybywa na każde wezwanie udzielając tego sakramentu. Sakrament chorych można przyjąć więcej razy w ciągu życia!

 

 

 

 

Co należy przygotować przed przybyciem kapłana do domu chorego?

 

  • Stolik, na nim krzyż.
  • Obok krzyża zapaloną świecę.
  • Na spodeczku nieco waty lub chleba.