Kochani Parafianie,

w godzinach wieczornych w naszym kościele zapaliła się sadza w kominie. Dzięki szybkiej interwencji Straży Pożarnej sytuacja została szybko opanowana. Na szczęście nie ma żadnych szkód w kościele, w kotłowni oraz na dachu.

Serdecznie dziękuję Państwowej Straży Pożarnej i OSP Górniki za sprawny przyjazd. Dziękuję także Panu, który przejeżdżał obok kościoła i niezwłocznie poinformował mnie o niepokojącej sytuacji. Dziękuję Panu Januszowi i Panu kościelnemu za pomoc oraz Paniom, które umyły ławki z sadzy. Dziękuję też Wam, drodzy Parafianie, za każdą modlitwę i troskę o nasz kościół.

Niedzielne Msze św. będą odprawiane tak jak zwykle. Do czasu kontroli kominiarza nie będziemy grzać w kościele.

Wasz proboszcz, ks. Bartosz Podhajecki