Ogłoszenia - V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020
Start Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia - V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020

 

Parafia Świętego Krzyża w Miechowicach

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.2020

 

 

 • Przeżywamy V niedzielę Wielkiego Postu. W tym trudnym czasie chcemy wspólnie trwać na modlitwie z naszymi kochanymi Parafianami, dlatego jedną ze Mszy Świętych niedzielnych będziemy transmitować online o godz. 9.00, a o godz. 15.00 zapraszamy na transmisję Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym. Link do transmisji:

https://www.facebook.com/Parafia-Świętego-Krzyża-Bytom-Miechowice-107833527517414/ lub

https://www.youtube.com/channel/UCI47gUK85DaYLHDGwoyFazA/

 • W niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz od godz. 16.00 do godz. 17.00. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Potrzebę spowiedzi należy zgłosić Panu kościelnemu. Przypominamy, że jednocześnie w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób.
 • Zgodnie z dekretem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca do momentu wydania innych decyzji przez władze kościelne odwołane zostają wszystkie Msze Święte z udziałem wiernych, przy zamkniętych drzwiach.
 • Zgodnie ze wspomnianym dekretem wszystkie zamówione przez Parafian intencje mszalne są codziennie przez nas odprawiane, ale bez udziału wiernych.
 • W związku z powyższym Biskup Gliwicki udzielił wszystkim diecezjanom oraz osobom przebywającym na terenie diecezji gliwickiej dyspensy od uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii.
 • Przypominamy, że dyspensa nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku świętowania niedzieli i oddania w tym dniu czci Bogu. Dlatego też osoby wierzące pozostające w domach, winny w niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej za pośrednictwem radia lub telewizji. Okres kwarantanny jest też okazją do pogłębionej modlitwy indywidualnej, w rodzinach, lektury Pisma Świętego, pooglądania wspólnie z rodziną religijnego filmu.
 • Bardzo prosimy Parafian, aby nie rezygnowali z życia duchowego. Trwamy w Wielkim Poście, dlatego zachęcamy do odprawiania Drogi Krzyżowej w rodzinach lub indywidualnie oraz do uczynków pokutnych. Niech nie będzie to czas odejścia od Boga usprawiedliwia­nego brakiem nabożeństw w kościele. W piątek o godz. 17.00 będzie transmisja internetowa z Drogi Krzyżowej w naszym kościele.
 • Przy tej okazji Kościół przypomina o praktyce przyjęcia tzw. Komunii duchowej będącej "aktem modlitewnym, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie" (komunikat Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego z 28 lutego br.). Podczas Komunii duchowej można odmówić następująca modlitwę: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
 • Przypominamy, że czas Komunii Świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 • Dekret Biskupa zabrania odwiedzin chorych. Jest to możliwe tylko w niebezpieczeństwie śmierci.
 • W okresie zagrożenia epidemicznego nasz kościół parafialny pozostaje otwarty w ciągu tygodnia z możliwością osobistej modlitwy i poproszenia o skorzystanie z Sakramentu Pokuty w godzinach od 09:00 do 11:00 i od 15:00 do 17:00. W kościele jednocześnie nie może przebywać więcej niż 5 osób. Przypominamy, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują wiernych do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ponadto ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczaj­nej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 • Zgodnie ze wskazaniami Episkopatu codziennie o godz. 20.30 zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej, rodzinnej modlitwy różańcowej, zakończonej Apelem Jasnogórskim, który poprzedza odśpiewana Suplikacja. Do tej modlitwy nawołują nas dzwony naszej świątyni. Jako Wasi duszpasterze łączymy się duchowo z Wami wszystkimi trwając w kościele przed Jezusem Eucharystycznym i po Apelu Jasnogórskim całej parafii udzielamy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Modlitwa transmitowana jest online.
 • Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek od 17.00 do 18.00 oraz w czwartek od 8.00 do 9.00. Prośbę o zaświadczenia można zgłaszać telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii i odebrać ją także w godzinach urzędowania. Zachęcamy, aby intencje mszalne zamawiać telefonicznie.
 • Szczególną grupą, której w najbliższych dniach potrzebne będzie wsparcie, są seniorzy, osoby samotne, obłożnie chore i niepełnosprawne, dlatego pełnoletnie osoby z grup parafialnych, harcerze, działacze klubu PCK, ministranci oraz marianki gotowi są pomóc. Jeżeli wiecie o osobach starszych, samotnych, chorych, którym potrzebne jest zrobienie zakupów, wykupienie lekarstw lub załatwienie innych spraw związanych z funkcjonowaniem, prosimy o telefon na plebanię pod numer: 32 286 36 51 lub do p. Sebastiana Noconia pod numer 663 250 132.
 • Zaznaczamy, że w akcji pomocy przy zakupach uczestniczyć będą tylko osoby dorosłe, powyżej osiemnastego roku życia. Zasady pomocy:
 1. zakupy w rozsądnych ilościach,
 2. zakup produktów spożywczych, środków czystości, lekarstw,
 3. należy mieć przygotowaną gotówkę,
 4. pomoc realizowana będzie w wyjątkowych sytuacjach,
 5. zgłoszone zakupy realizowane będą w terminach dogodnych dla obu stron.

 • Spotkania wszystkich grup parafialnych, spotkania przygotowujące do Pierwszej Komunii Świętej i pierwsza spowiedź, nabożeństwa oraz rekolekcje są odwołane.
 • Prosimy, aby Parafianie korzystający ze strony internetowej przekazali treść tych ogłoszeń naszym drogim seniorom, którzy nie mają dostępu do Internetu.
 • Prosimy o bieżące śledzenie informacji, ponieważ sytuacja może ulec zmianie.