Intencje mszalne 6 -12 stycznia 2020
Start Intencje mszalne Intencje mszalne 6 -12 stycznia 2020

 

Intencje Mszalne od 06.01.2020 r. do 12.01.2020 r.

 

PONIEDZIAŁEK – 06.01.2020 Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, pro­sząc o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla mamy, żony, siostry Ewy Wilk z okazji 45 rocznicy urodzin (Te Deum)

9.00 Do Bożego Miłosierdzia za + męża Zdzisława Mirotę w rocznicę śmierci

10.30 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Gertrudę i Bolesława Sendal, ++ dziadków Ewę i Adama Krawczyk, ++ teściów Gertrudę i Augusta Herman oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Do Bożego Miłosierdzia za + męża Jerzego Czeka w 27 rocznicę śmierci, + brata Jana, jego + żonę Mirosławę oraz za ++ rodziców i teściów

18.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ Bolesława i Helenę Laszek, ++ rodziców i rodzeństwo oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące

 

WTOREK – 07.01.2020

6.30 1. Do Bożego Miłosierdzia za + Grzegorza Watołę w 12 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców Watoła i Walachniewicz

2. Do Bożego Miłosierdzia za + Michała Sikorę – intencja z ofiar pogrzebowych

18.00 Do Bożego Miłosierdzia za + żonę Zofię Podobę w 1 rocznicę śmierci

 

ŚRODA – 08.01.2020

6.30 1. Do Bożego Miłosierdzia za + Liliannę Bednarczyk, ++ z rodzin Ryś, Halik, Dolot i Kwarta oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Do Bożego Miłosierdzia za + Józefa Słodczyka – intencja z ofiar pogrzebowych

18.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Różańcowej, dziękując za odebrane łaski, pro­sząc o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca oraz o Boże Miłosierdzie dla zmarłych

 

CZWARTEK – 09.01.2020

6.30 1. Do Bożego Miłosierdzia za + córkę Beatę Ślęzak z okazji urodzin oraz za + Stanisławę Koźlik w rocznicę śmierci

2. Do Bożego Miłosierdzia za + Jana Lagon – intencja z ofiar pogrzebowych

18.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i Anioła Stróża, dziękując za odebrane łaski, pro­sząc o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla córki Darii Woitalla z okazji 18 rocznicy urodzin (Te Deum) – intencja ofiarowana od rodziców

 

PIĄTEK – 10.01.2020

6.30 1. Do Bożego Miłosierdzia za ++ Franciszka i Jana Kottas, + Mariana Szymańczyk, + Marię Szołtysek z okazji urodzin oraz za ich ++ współmałżonków

2. W pewnej intencji

18.00 Do Bożego Miłosierdzia za + ojca Karola Prochotę w 3 rocznicę śmierci

 

SOBOTA – 11.01.2020

6.30 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców, teściów Jadwigę i Franciszka Rachel

17.00 Msza Św. w jęz. niem.: Do Bożego Miłosierdzia za + ks. Jana Frenzla oraz za kilkaset zamordowa­nych i deportowanych w styczniu 1945 roku Miechowiczan

18.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Andrzeja Kmiecika w 2 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA – 12.01.2020 Święto Chrztu Pańskiego

7.00 W intencji żywych i ++ Parafian

9.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, pro­sząc o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Kapuścińskiej z okazji 39 rocznicy urodzin oraz dla Ewy Dziuby z okazji 62 rocznicy urodzin (Te Deum)

10.30 Do Bożego Miłosierdzia za + męża Karola Kaliga oraz za ++ rodziców, braci, bratowe i dziadków Starzyńskich

12.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Stanisławę i Zygmunta Domorackich oraz za ++ z rodzin Domorackich i Miśkiewiczów

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Tadeusza Gacek, jego ++ rodziców Jadwigę i Michała, + siostrę Krystynę, ++ braci Mieczysława i Jana oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa

18.30 Do Bożego Miłosierdzia za + żonę, mamę, babcię Emilię oraz za ++ z pokrewieństwa