NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE, 25.02.2018 r.
Start Aktualności NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE, 25.02.2018 r.
NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE, 25.02.2018 r.
wtorek, 27 marca 2018 09:46

 

W styczniu przeżywaliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i w związku z tym w II Niedzielę Wielkiego Postu wraz z naszymi braćmi w wierze należącymi do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego uczestniczyliśmy w nabożeństwie ekumenicznym.

Rozpoczęło się ono pieśnią ku czci krzyża, po czym ks. Proboszcz parafii ewangelickiej wygłosił do nas Słowo Boże. Zaraz na początku kapłan zaznaczył, że ze wzruszeniem staje w naszej świątyni przy ołtarzu Słowa Bożego wraz ze swoimi Parafianami, ponieważ od dwóch lat ich wspólnota nie może korzystać ze swojego kościoła. Zrujnowany budynek wyłączono z użytkowania na czas poważnego remontu wynikającego ze szkód górniczych. Ks. Kurko powiedział, że ta sytuacja jest nauką dla nas – nawet wtedy, kiedy nie ma swojej świątyni, wspólnota podtrzymywana przez Ducha Świętego istnieje. W dalszej części kaznodzieja wskazał na cztery filary tworzące wspólnotę – wiara, trwanie na modlitwie, Eucharystia i miłość. Po kazaniu odśpiewaliśmy II część Gorzkich Żalów.

Św. Jan Paweł II wiele razy mówił o potrzebie ekumenizmu. „Pożądany jest "ekumenizm duchowy", czyli ekumenizm modlitwy i nawrócenia serca. Modlitwa ekumeniczna będzie prowadziła do wspólnoty życia służby, w której chrześcijanie wspólnie robią wszystko, co jest możliwe do zrobienia w obecnej sytuacji. "Ekumenizm duchowy" może jednak prowadzić także do dialogu doktrynalnego albo do jego intensyfikacji tam, gdzie już istnieje”. Ekumenizm jest szansą, aby różne Kościoły chrześcijańskie żyły w zgodzie i wzajemnej służbie. Miechowice są przykładem, że nie jest to tylko pobożne życzenie, ale rzeczywistość. Dzięki współpracy i braterstwu ks. Jana Kurko oraz naszego ks. Proboszcza mógł powstać Szlak Matki Ewy, możemy spotykać się na wspólnej modlitwie oraz na koncertach z cyklu „Muzyka w starych kościołach Miechowic”. Pomimo różnic doktrynalnych jesteśmy przecież dziećmi tego samego Boga, a On pragnie mieć nas wszystkich u Siebie, w niebie.