NOWI LEKTORZY W NASZEJ PARAFII
Start Aktualności NOWI LEKTORZY W NASZEJ PARAFII
NOWI LEKTORZY W NASZEJ PARAFII
niedziela, 16 lipca 2017 11:37

 

Posługa lektora

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: "legere" – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw.

 

Z dziejów posługi lektora

Zwyczaj czytania tekstów Pisma Świętego podczas liturgii został przez chrześcijaństwo przejęty z tradycji synagogalnej. Torę, czyli księgi prawa mógł w synagodze czytać dorosły Izraelita po ukończeniu 13. roku życia. Wiemy z Ewangelii, że również Pan Jezus czytał Pismo Święte w synagodze. Było to na początku Jego misyjnej działalności w synagodze w Nazarecie. Podano wówczas Panu Jezusowi księgę proroka Izajasza, z której Zbawiciel przeczytał tekst o oczekiwanym przez Izraelitów Mesjaszu i krótko go skomentował: "Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli" (Łk 4,16-21). Również św. Paweł zachodził podczas swojej działalności apostolskiej do synagog, tam czytał Pismo Święte i na podstawie tych tekstów głosił dobrą nowinę o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie (np. Dz 13,4-5). Można przypuszczać, że podobnie czynili inni Apostołowie, przynajmniej w początkach głoszenia Ewangelii.

Współczesna posługa lektora w liturgii

Wraz z reformą liturgiczną zainicjowaną przez Sobór Watykański II przywrócono funkcję lektora. W Konstytucji o liturgii czytamy: "Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną" (KL 29). Lektor przede wszystkim jest przeznaczony do czytania Pisma Świętego podczas liturgii z wyjątkiem Ewangelii (nie może również głosić homilii). Może też wykonać śpiew psalmu, gdy nie ma psałterzysty, podać intencje modlitwy powszechnej czy też odczytać antyfonę na wejście i Komunię Świętą, gdy tego nie czyni nikt inny. Może też pełnić funkcję komentatora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych w liturgii, czytać opis Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek, nieść w procesji wejścia ewangeliarz. Strojem liturgicznym lektora jest alba, której może nie wkładać, jeśli wypełnia posługę jednorazowo lub czasowo.

Każdy jednak pełniący funkcję lektora powinien być pierwszym słuchającym Bożego Słowa, jego obowiązkiem jest przygotowanie się do czytania, ma też mieć umiejętność poprawnego mówienia (mówienie wiarygodne, sensowne, wyraźne, spokojne, naturalne, publiczne). Lektor powinien umieć nawiązać kontakt ze słuchaczami Słowa Bożego i umożliwić im dialog z Bogiem, dopomóc w przyjęciu orędzia Zbawiciela.

W naszym dekanacie został zorganizowany kurs lektorski. Z parafii zostało wyznaczonych pięciu ministrantów: Hubert Bartos, Adam Kupiec, Michał Kapuściński, Piotr Nieslony i Michał Wrobel. W czasie kursu trwającego kilka miesięcy, nasi kandydaci na lektorów uczestniczyli w szeregu spotkań o tematyce związanej z funkcją lektora (formacja ascetyczna, biblijna, liturgiczna, fonetyczna). Cykl spotkań zakończył się egzaminem, który chłopcy zdali na ocenę bardzo dobrą. W czasie uroczystej Mszy Świętej w parafii Dobrego Pasterza w Karbiu, pod przewodnictwem Księdza Dziekana Antoniego Kopca zostali ustanowieni i pobłogosławieni w posłudze lektora.

Życzymy naszym nowym lektorom, by głosili Słowo Boże nie tylko ustami, ale przede wszystkim całym swoim życiem. Otoczmy ich swoją modlitwą, aby pełnili tę funkcję jak najlepiej.