Odpust parafialny
Start
Odpust parafialny PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 września 2022 19:57

O D P U S T   P A R A F I A L N Y

"...przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano odpustu."

(Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9)

 Co roku w naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową ku czci Świętego Krzyża. Już na kilka dni przed odpustem widać wzmożoną pracę w świątyni i wokół niej. Przygotowania idą pełną parą zwłaszcza, że przed nami, po przerwie związanej z pandemią, kolejny festyn parafialny. Nasuwa się więc pytanie: czym tak naprawdę jest uroczystość odpustowa i czy można ją sprowadzić jedynie do zewnętrznej oprawy?

 Z okazji święta patronalnego można w kościele parafialnym zyskać tzw. odpust zupełny. "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych".

Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?

 Każdy wierny może uzyskać odpust; może być ofiarowany za siebie samego lub za zmarłych. Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał "automatycznie" odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów, nie może dokonać się bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:

 • spowiedź sakramentalna
 • Komunia Eucharystyczna
 • modlitwa według intencji Ojca świętego
 • wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

Zastanówmy się więc nad tym, jak przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust – bez odpustu…? Możliwość zyskiwania odpustów jest wspaniałym darem od Boga. Odpust jest więc częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie ludzkiego "ja" z tego wszystkiego, co nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem. Dlatego często korzystajmy z tego Bożego miłosierdzia, bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem za zbawienie własne i bliskich.

Niech będzie to dla nas wszystkich błogosławiony czas!

Odpust parafialny jest także możliwością do wspólnego świętowania. Bądźmy w ten dzień jak jedna, wielka rodzina. Z głębi serca zapraszamy wszystkich Parafian do czynnego udziału w kolejnym charytatywnym festynie parafialnym.

 • W naszej parafii odpust będziemy przeżywać 18 września.
 • Dla dobrego przygotowania się do tego święta, okazja do sakramentu pokuty będzie jak zawsze 15 minut przed każdą Mszą Św. w tygodniu, a także w sobotę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00 i w sam dzień odpustu przed każdą Mszą Świętą.
 • Naszych chorych i starszych Parafian odwiedziliśmy w sobotę, 10 września.
 • Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.00.
 • W tym dniu nie będzieMszy Świętej o godz. 12.00.
 • Nieszpory odpustowe z błogosławieństwem relikwiami Krzyża Św. o godz. 15.00.
 • W dzień odpustu będzie działała kawiarenka, w której będzie można wypić kawę, herbatę, zjeść miechowickie ciasto odpustowe i zakupić je na wynos, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich gospodyń o wypieki, które będziemy sprzedawać. Ciasta można przynosić w sobotę, 17 września w godz. 17.00 – 18.00 do domu parafialnego.
 • Planujemy konkurs charytatywny (loteryjny). Każda cegiełka będzie nagrodzona, a na wszystkich kupujących czekają wspaniałe nagrody główne.
 • Bezpośrednio po nieszporach rozpoczynamy parafialny festyn. Jako pierwsza wystąpi nasza wspaniała Orkiestra Dęta „Bytom”, następnie planowany jest występ Seniorów, Dzieci Maryi wraz z rodzicami przedstawią Smerfy na wesoło. Na Parafian będą czekać strażacy, którzy pokażą swój sprzęt. Konkursy i zabawy dla dużych i małych zorganizują harcerze, którzy zapraszają również do strzelania z łuku.
 • W trakcie festynu będzie można zakupić potrawy z grilla, napoje, grochówkę, żurek, chleb ze smalcem, a także pierogi.
 • Ksiądz Proboszcz zadbał również o tych Parafian, którzy chcą uczestniczyć w festynie, ale nie mają możliwości powrotu do domu. Do dyspozycji będzie bezpłatny autokar, który odwiezie chętnych Parafian trasą: pl. Słoneczny, pl. Szpitalny, fińskie domki i kopalnia, ok. godz. 21.45.
 • Wszelki dochód z konkursu charytatywnego, kawiarenki, sprzedaży napojów i jedzenia, będzie przeznaczony na półkolonie dla naszych dzieci.