Parafia Miechowice. Parafia p.w. Świętego Krzyża w Bytomiu
Reklama
Start
Nocna Piesza Pielgrzymka Młodzieży do Rud
sobota, 27 sierpnia 2022 02:00

 
List na II dzień świąt o misjach 2022
sobota, 16 kwietnia 2022 02:00

„Przyjdą nowe czasy, wymagają one nowych świateł i nowych mocy...

Bóg je da w swoim czasie”

(Bł. Stefan kardynał Wyszyński)

 

LIST NA II DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Czcigodny Księże Proboszczu!

Bracia w kapłaństwie!

Ukochani Bracia i Siostry!

Z woli Boga, który bogaty jest w Miłosierdzie, już w przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Waszej parafialnej wspólnocie czas Misji Świętych. Przeżycia ostatniego czasu, zwłaszcza te związane z szerzącą się pandemią oraz tragedią wojny na Ukrainie, uświadomiły nam jak kruche jest życie człowieka, tak bardzo podobne do trawy, która rankiem wydaje się być zielona i kwitnąca, a wieczorem więdnie i usycha. Ta prawda uświadamia nam, iż to co w człowieku ziemskie i cielesne jest z zasady słabe, nietrwałe i podlegające zniszczeniu. Jest jeszcze jednak druga prawda, wlewająca w nasze serca nadzieję, to prawda o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, a my złączeni z Nim przez dar wiary i chrztu świętego nosimy w sobie zalążek życia wiecznego i nieśmiertelności.

Bracia i Siostry,

Misje Święte, które rozpoczniemy już w nadchodzącą Niedzielę Bożego Miłosierdzia, to czas szczególnego działania Ducha Świętego, to spotkanie z żywym Chrystusem, to doświadczenie Jego ogromnej Miłości. Tak! On chce być dla Ciebie i Twoich bliskich Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieło Misji Świętych nie dokonuje się tylko poprzez wysłuchanie misyjnych nauk, ale przede wszystkim dokonuje się w otwartym i pełnym ufności sercu człowieczym, które Pan pragnie napełnić sobą i rozpalić ogniem swojej Miłości. Dlatego zwracam się do Was wszystkich z ogromną prośbą, abyście zechcieli otworzyć przed Panem Wasze serca i złożyli jako pierwszy dar swój czas.

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński napisał kiedyś: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, ja mówię inaczej, że czas to miłość, bo pieniądz jest znikomy, a miłość trwa”. Ofiarujcie Jezusowi czas Waszych pustych naczyń, a On napełni je swoją łaską i miłością. Przez drogę Misji Świętych poprowadzą nas: Święty Andrzej Bobola oraz Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, których przybycia w darze relikwii oczekujecie. Oni zaś poprowadzą Was przez Maryję do Jezusa, któremu pragniecie oddać swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Drugim darem misyjnym, o który Was gorąco proszę, niech będzie ufna, żarliwa i wytrwała modlitwa w intencji Was samych, ale przede wszystkim w intencji tych, których serce przestało już bić dla Boga. Począwszy od dnia dzisiejszego, po każdej Mszy Świętej wespół z Waszymi duszpasterzami, odmawiać będziecie modlitwę misyjną, zaś o godzinie 21.00 każdego dnia na dźwięk dzwonów zgromadzicie się w Waszych rodzinach na modlitwie Apelu Jasnogórskiego połączonej z rozważaniem jednej tajemnicy różańca świętego. Niech Wasze domy i mieszkania napełnią się wonią modlitwy i światłem Pana, który ma moc przemienić życie nasze oraz życie naszych braci i sióstr. Już dziś w rodzinnych wspólnotach przygotujcie miejsce modlitwy, szczególny namiot spotkania z Panem. Bardzo ważnym miejscem każdej rodziny jest stół, przy którym dzielicie się nie tylko chlebem, ale i miłością. Niech na czas misji stanie się on szczególnym Ołtarzem Waszego Domowego Kościoła. Połóżcie na nim Krzyż, księgę Pisma Świętego, która jest Tabernakulum Bożego Słowa, misyjną świecę oraz poświęconą wodę. Niech ten szczególny domowy Ołtarz stanie się w tych dniach miejscem Waszego spotkania z Bogiem, z Jezusem, który przychodzi jak niegdyś do Zacheusza po to, by zbawienie stało się udziałem Waszego domu.

Wiem, z całą pewnością, że żyją wśród Was i tacy, którzy uważają, że Bóg nie jest im już do niczego potrzebny. Może to ktoś z Waszych bliskich, z rodziny, może sąsiad, a może znajomy. Wielu z nich to ludzie zagubieni, doświadczeni przez życie, poranieni, a może chorzy i samotni. Proszę Was, nie zostawiajcie ich samych sobie, błagajcie Ducha Świętego, by wlał w ich serca pragnienie Boga i rozpalił tą miłością, która potrafi obudzić nawet najbardziej twarde ludzkie serce. Przede wszystkim jednak módlmy się o misyjne łaski dla nas samych i naszych rodzin, módlmy się za żyjących w stanie grzechu, za tych, którym zagraża utrata zbawienia. W ich intencji ofiarujmy swoje krzyże i cierpienia.

Do wszystkich zatem, bez wyjątku, kieruję serdeczne zaproszenie, już dziś przytulam Was do pełnego Miłosiernej Miłości Serca Jezusa. Niech On Was strzeże, broni i prowadzi, aż do spełnienia Waszego życia, kiedy zobaczycie Go sami twarzą w twarz, takim jakim On naprawdę jest, zaś Maryja nasza Pani i Królowa niech uprasza tak bardzo wszystkim potrzebne Boże dary i łaski.

Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ks. Janusz Iwańczuk

 

Modlitwa o dobre przygotowanie Misji Świętych

(do odmawiania po każdej Mszy Świętej)

 

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji parafialnych, które rozpoczną się w naszej wspólnocie, aby stały się zbawiennym czasem i zbliżyły nas wszystkich do Ciebie. Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni, dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia naszych braci i sióstr, wszystkich naszych bliźnich, którzy noszą w godności natury ludzkiej Twój obraz i Twoje podobieństwo. Maryjo, Matko Kościoła, umocnij naszą parafialną wspólnotę i prowadź nas wszystkich do pełni naszego życia w Chrystusie.

Słowami Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prosimy Cię Matko, „Prowadź nas przez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia, sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc Żywota Twojego.”

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Błogosławiony Kardynale Stefanie, módl się za nami. Amen.

 
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 2022
sobota, 16 kwietnia 2022 02:00

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 24.04.2022 r

„Święto to wyszło  z wnętrzności miłosierdzia Mojego  i jest zatwierdzone  w głębokościach zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu dostąpi go” (Dz. 420). 

15.00 UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO  DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ZA SPEKTAKLEM

 
MISJE ŚWIĘTE 2022
sobota, 16 kwietnia 2022 02:00

„Przyjdą nowe czasy, wymagają one nowych świateł i nowych mocy... Bóg je da w swoim czasie.”

(Bł. Stefan kardynał Wyszyński) 

 
Sobota, 23.04.2022 

18.00 – Msza Św. na rozpoczęcie Misji Świętych z nauką misyjną

                 Niedziela, 24.04.2022 Tajemnica Misji Świętych wypływająca z Bożego Miłosierdzia

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.30 – Msza Św. na rozpoczęcie Misji Świętych z nauką misyjną
15.00 – Uroczysta Godzina Miłosierdzia z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego
21.00 – Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną 

 

Poniedziałek, 25.04.2022
Dzień Zmarłych
8.00  - Msza Św. z nauką misyjną
   - Nabożeństwo za zmarłych
18.00  - Msza Św. z nauką misyjną
   - Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz
  (przynosimy ze sobą znicze)
9.15  - Spotkanie misyjne dla dzieci klas od I do IV 
   - Spowiedź Święta dla dzieci
11.30  - Spotkanie misyjne dla dzieci klas od V do VIII
   - Spowiedź Święta dla dzieci
15.00  - KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Pomnik Trudu Górniczego
21.00  - Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną
   

 

Wtorek, 26.04.2022
Dzień Rodziny 
8.00 – Msza Św. z nauką misyjną
  – Nabożeństwo w intencji Rodzin z odnowieniem ślubowań małżeńskich
18.00 – Msza Św. z nauką misyjną  
  – Nabożeństwo w intencji Rodzin z odnowieniem ślubowań małżeńskich 
9.15 – Msza Św. z nauką misyjną dla dzieci kl. I do IV
12.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla dzieci kl. V do VIII
15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Pomnik Trudu Górniczego 
21.00 – Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną

 

Środa, 27.04.2022
Dzień Kapłański 
8.00 – Msza Św. z nauką misyjną 
  – Nabożeństwo w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
18.00 – Msza Św. z nauką misyjną
  – Nabożeństwo w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Pomnik Trudu Górniczego  
17.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z rozważaniem misyjnym 
 21.00 – Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną 
   

 

Czwartek, 28.04.2022
Dzień Pojednania 
8.00 – Msza Św. z nauką misyjną
  – Nabożeństwo pojednania z Bogiem i bliźnimi z możliwością przyjęcia sakramentu chorych
18.00 – Msza Św. z nauką misyjną  
  – Nabożeństwo pojednania z Bogiem i bliźnimi z możliwością przyjęcia sakramentu chorych
15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Pomnik Trudu Górniczego 
21.00 – Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną

 

Piątek, 29.04.2022
Dzień Krzyża
(Święty Andrzej Bobola) 
8.00 – Msza Św. z nauką misyjną 
  – Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego przez wstawiennictwo Świętego Andrzeja Boboli – procesja do Krzyża misyjnego
  (przynosimy ze sobą krzyże)
18.00 – Msza Św. z nauką misyjną
  – Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego przez wstawiennictwo Świętego Andrzeja Boboli – procesja do Krzyża misyjnego 
  (przynosimy ze sobą krzyże)
15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Pomnik Trudu Górniczego  
 21.00 – Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną 
   

 

Sobota, 30.04.2022
Dzień Matki Bożej
(Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński) 
8.00 – Msza Św. z nauką misyjną
  – Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej przez wstawiennictwo Bł. Stefana kard. Wyszyńskiego
18.00 – Msza Św. z nauką misyjną  
  – Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej przez wstawiennictwo Bł. Stefana kard. Wyszyńskiego
15.00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – Pomnik Trudu Górniczego 
21.00 – Apel Jasnogórski z wieczorną medytacją misyjną

 

Niedziela, 1.05.2022
Przyjdą nowe czasy... 
7.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
  – Msza Św. na zakończenie Misji Świętych z nauką misyjną 
  – Akt oddania Matce Bożej
   
12.00 – Uroczysta Suma na zakończenie Misji Św. z nauką misyjną
  – Wprowadzenie relikwii Św. Andrzeja Boboli oraz Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  – Akt oddania Matce Bożej 
15.00 – pierwsze uroczyste Nabożeństwo Majowe
   

 

 • Sakrament Pokuty i Pojednania każdego dnia  od 7.30 do 8.00 i od 17.30 do 18.00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu każdego dnia  od 20.30 do 21.00 
 
Życzenia na Wielkanoc 2022
sobota, 16 kwietnia 2022 02:00

Ostatni czas przyniósł wiele niepokoju, niepewności, pytań i obaw. Do niepokojów związanych z pandemią dołączyły kolejne, związane z wojną za naszą wschodnią granicą i całością okrucieństw, którą ona ze sobą niesie. Jakże jest nam potrzebny Zmartwychwstały Pan,  bo przecież pierwszym Jego darem jest pokój, którego świat dać nie może .  Dlatego prawda o Zmartwychwstaniu  Jezusa  jest potrzebna jak nigdy dotąd nam  i współczesnemu światu.

Obchodząc Uroczystość Zmartwychwstania  naszego Pana Jezusa Chrystusa  życzę, aby blask pustego grobu przypominał Wam zawsze,  że na Krzyżu nic się nie kończy,  wręcz przeciwnie, wszystko się zaczyna!

Niech radość wielkanocnego poranka, w którym Światło zwyciężyło ciemność  pomaga nam patrzeć z nadzieją na codzienne życiowe zmagania  i odkrywać sens wszystkiego, co nas spotyka.

Niech Zmartwychwstały Pan, który zwyciężył śmierć i wyzwolił nas z mocy zła i grzechu, obdarza pokojem, siłą i nadzieją, rozjaśnia doliny zmartwień,  przenika cienie codzienności, umacnia w chwilach boleści, podnosi w czasie słabości i prowadzi zawsze ku radości wiecznej!

Niech Jego „Nie lękajcie się!” dociera do najgłębszych pokładów Waszych serc i umysłów. Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana przenika Wasze serca.

Wasz ks. Proboszcz Bartosz Podhajecki
księża Wikariusze

 
Spowiedź wielkanocna 2022
niedziela, 10 kwietnia 2022 02:00

 Sakrament Pokuty

Zachęcamy wszystkich Parafian do Sakramentu Pokuty

 

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę 

okazja do spowiedzi od godz.  6.30 do 7.30 oraz od godz. 17.30 do 18.30. 

W Wielki Wtorek od 17.30 

okazja do spowiedzi dla dzieci z klas IV, V i VI.

W Wielką Środę od 17.30 

okazja do spowiedzi dla klas VII, VIII i młodzieży.

W Wielki Czwartek 

od godz. 7.00 do godz. 8.30 oraz od godz. 15.00 do godz. 18.00. 

W Wielki Piątek 

od godz. 7.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 18.00. 

W Wielką Sobotę 

od godz. 7.00 do godz. 18.00.

 
WIELKI TYDZIEŃ 2022
niedziela, 10 kwietnia 2022 02:00

Niedziela Palmowa

Noc konfesjonałów

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

od godz. 19.30 do godz. 22.30.

Wielka Środa

Akcja MOC – Miłosierdziem Ogarnę Ciebie.

Od godz. 24.00 co pół godziny inna osoba będzie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia o owocne przeżycie świąt wielkanocnych dla naszych Parafian.

 

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek

 • O godz. 7.00 udzielimy Komunii Św. tym Parafianom, którzy nie będą mogli uczestniczyć we Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej.
 • O godz. 8.30 Księża udadzą się do Katedry gliwickiej na Mszę Św. Krzyżma.
 • O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, a po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy.

Od godz. 20.30 do 21.30 adorację w Ciemnicy poprowadzi młodzież, 
a od 21.30 do 22.00 adorację tradycyjnie poprowadzi nasz chór parafialny.

 

Wielki Piątek

Obowiązuje post ścisły czyli wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do syta.

 • O godz. 7.00 zapraszamy naszych Parafian na Ciemną Jutrznię, która jest tradycyjną, brewiarzową modlitwą Kościoła. 
 • O godz. 9.30 Droga Krzyżowa dla dzieci, na którą dzieci przynoszą ręcznie robione krzyże. 
 • O godz. 15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
 • O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich Parafian. 
 • Wielkopiątkowe Uroczystości Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00, po nich przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. 

Adorację od 20.30 do 21.30 poprowadzi młodzież naszej parafii, 
a od godz. 21.30 do 22.00 adorację poprowadzi chór parafialny.

Ofiara składana w Wielki Piątek u Bożego Grobu jest przeznaczona na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie i kościołów w Ziemi Świętej.

 

Wielka Sobota

O godz. 7.00 zapraszamy na Ciemną Jutrznię.

Plan adoracji przy Grobie Pańskim:

 • Od 8.00 do 9.00 członkowie Żywego Różańca oraz Parafialna Rada Duszpasterska.
 • Od 9.00 do 10.00 członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci, Apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz Parafialne Koło Caritas.
 • Od 10.00 do 11.00 mężczyźni oraz męska róża różańcowa.
 • Od 11.00 do 12.00 adorację dla dzieci poprowadzą Dzieci Maryi.

Święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę 

 • o godz. 12.00; 13.00; 14.00 i 15.00.

 Podczas święcenia pokarmów młodzież przeprowadzi kwestę na półkolonie parafialne dla naszych dzieci i dzieci z Ukrainy.
Wigilia Paschalna odbędzie się o godz. 23.00 i zakończy się Procesją Rezurekcyjną.
Prosimy o zabranie ze sobą paschalików.
 Przed Wigilią Paschalną o godz. 22.30 zapraszamy naszych Parafian na spektakl w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej.

 

Niedziela Zmartwychwstania 

 • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Św. zostaną odprawione o godz.: 
  • 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 16.00; 18.30. 
 • Kolekta będzie przeznaczona na cele naszej parafii: utrzymanie kościoła i zapłacenie wszystkich rachunków.
 • Godz. 15.30 Nieszpory Wielkanocne.

 

Poniedziałek Wielkanocny 

Msze Św. zostaną odprawione w porządku niedzielnym. 
W tym dniu odbędzie się zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

 
Niedziela Palmowa 2022
niedziela, 10 kwietnia 2022 02:00
Podczas każdej Mszy Św. poświęcenie gałązek palmowych.
Procesje z palmami odbędą się na Mszy Św. dla dzieci o godz. 9.00 i o godz. 10.30.
Odbędzie się także kiermasz przedświąteczny przygotowany przez Dzieci Maryi. Będzie można na nim nabyć palmy, świece oraz inne ozdoby wielkanocne. Wszelki dochód będzie przeznaczony na półkolonie dla dzieci i dzieci z Ukrainy.
Od godz. 19.30 do 22.30 w naszym kościele odbędzie się noc konfesjonałów – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

 

Akcja MOC czyli  Miłosierdziem Ogarnę Ciebie

 

Kolejna sztafeta modlitewna odbędzie się w środę, 
13 kwietnia 2022 roku
Będziemy modlić się w intencji naszej parafii, o nawrócenie grzeszników oraz o pokój w Ukrainie i na świecie.

 

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci (Dz. 687).
 
Odezwa biskupa gliwickiego na 30. rocznicę utworzenia diecezji gliwickiej
niedziela, 20 marca 2022 22:20

 
Apel przewodniczącego Episkopatu Polski w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka
niedziela, 20 marca 2022 22:20

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 81