Start
Czwartek II tygodnia Adwentu - 13.12.2018 - Dobroć

 

Pytania:


1. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów? (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie)

2. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby owocowały w nas dary Ducha Świętego? (Trzeba słuchać Ducha Świętego, Jego natchnień, podpowiedzi, trzeba z Duchem Świętym współpracować)

3. Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo? (Dobroć)