Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej
Start Z życia Parafii Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej
Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej
poniedziałek, 26 listopada 2012 19:38

 

W nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r. o odpustach na Rok Wiary, trwający od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., w sprawie możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie diecezji gliwickiej w tymże Roku Wiary, postanawiam co następuje.

Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny (dla siebie lub ofiarować go za zmarłych na sposób wstawiennictwa) w następujących okolicznościach i miejscach:

 

1. Za każdym razem, gdy będą uczestniczyć w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej miejsc świętych i wezmą udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz” i „Wyznaniem Wiary”, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

 

Jako miejsca święte w diecezji gliwickiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

 

Katedra św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

Bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach

Sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP w Lubecku

Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu

Kościół pw. Św. Anny w Zabrzu

Kościół pw. Św. Mikołaja w Lublińcu

Kościół pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

Kościół pw. Św. Katarzyny w Toszku.


Aby umożliwić wiernym skorzystanie z możliwości zyskania odpustu zupełnego w/w kościoły powinny być otwarte w dogodnych dla wiernych godzinach.

Warto z tego powodu na czas trwania Roku Wiary organizować w nich częstsze adoracje (nawet całodzienne) Najświętszego Sakramentu oraz codzienne sprawowanie sakramentu pokuty w wyraźnie wyznaczonych godzinach, podanych do wiadomości wiernych.

Jednocześnie przypominam, że wspomniany dekret Penitencjarii Apostolskiej postanawia, że wierni mogą uzyskać odpust zupełny za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich czy katakumb chrześcijańskich.

 

3. Za każdym razem, gdy w dniach wskazanych poniżej zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając odmówienie „Wyznania Wiary”.

 

Jako dni, w których we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

8 grudnia 2012 r. - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

13 stycznia 2013 r. - święto Chrztu Pańskiego

29 czerwca 2013 r. - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

14 września 2013 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

24 listopada 2013 r. – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie Roku Wiary


4. Jeden raz, w dniu dowolnie wybranym przez każdego wiernego, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub - gdy jej nie ma - miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

5. Ponadto postanawiam, że w dniu zakończenia Roku Wiary 24 listopada 2013 r., w kościele katedralnym w Gliwicach, udzielę błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

6. Odpust zupełny mogą także uzyskać wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), jeśli będą się jednoczyć duchowo podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy szpitalnej lub innej) „Ojcze nasz” i Wyznanie Wiary” oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2. uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzury latae sententiae nie zdeklarowanej i nie zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej (związanej z przestępstwem przerwania ciąży – aborcji – por. kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

 

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Ks. Krzysztof Domoracki

Kanclerz Kurii

 

 

Gliwice, dnia 12 listopada 2012 r.