Triduum Paschalne i Wielkanoc
Start Aktualności Triduum Paschalne i Wielkanoc
Triduum Paschalne i Wielkanoc
sobota, 14 kwietnia 2012 09:51

 

„Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem”. Te najważniejsze dni w roku są już za nami. Powróćmy jeszcze raz do tych chwil.

„Wielki Tydzień rozpoczyna się w „Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej”, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. (…) Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana do Jeruzalem odbywa się przez uroczystą procesję.” Na Mszy Świętej o godz. 900 dzieci wzięły więc udział w uroczystej procesji z palmami, którą swoim śpiewem ubogaciła schola parafialna. Niestety pogoda pokrzyżowała plany i procesja musiała odbyć się w kościele. Maluchy należące do dziecięcej grupy teatralnej odczytały Mękę Pańską według św. Marka z podziałem na role. W czytaniu udział wzięli: Asia Wilk, Olek Bieniek, Paweł Wagner, Mateusz Mnich, Mateusz Migot, Kasia Kapuścińska, Paulina Nocoń i Agnieszka Sowa. Procesja z palmami odbyła się też podczas sumy o godz. 1030. Poprzedza ją zawsze Ewangelia mówiąca o uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Z jednej strony mamy więc głośne „Hosanna!”, a za chwilę jeszcze głośniejsze „Ukrzyżuj Go!”.

 

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa upłynęły pod znakiem Sakramentu Pokuty. Coraz więcej wiernych przychodziło do kościoła, by skorzystać z tego wielkiego daru, jakim jest Boże miłosierdzie.

 

W Wielki Czwartek o godz. 700 udzielono Komunii Św. tym osobom, które nie mogły uczestniczyć w wieczornej Mszy Św. O godz. 830 nasi Kapłani wraz z przedstawicielami ministrantów i marianek udali się do Katedry śś. Apostołów Piotra i Pawła na Mszę Św. Krzyżma. Ta Eucharystia, „w której Biskup, koncelebrując ze swoim prezbiterium, konsekruje Krzyżmo Święte i błogosławi inne oleje, jest jakby ujawnieniem jedności prezbiterów ze swoim Biskupem w jednym i tym samym kapłaństwie i w posłudze Chrystusa”.

 

W Wielki Czwartek w naszej świątyni została wykonana dekoracja, którą tworzyły dwa kosze z bułkami i chlebem, pięknie otoczone kwiatami. O godz. 1800 nastąpił punkt kulminacyjny całego dnia – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. „Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali. Cała wewnętrzna uwaga winna się kierować ku misteriom upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Św.: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie bratniej miłości”. Przy ołtarzu pojawił się ks. Proboszcz, księża Wikarzy, ministranci, Dzieci Maryi oraz harcerze i górnicy ze sztandarami. Chór parafialny ubogacił Eucharystię swoim śpiewem. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” rozdzwoniły się dzwony na wieży kościelnej, a także dzwonki w świątyni, które potem zamilkły aż do „Glorii” podczas Wigilii Paschalnej. To samo dotyczyło organów. Po Komunii Świętej, którą przyjęliśmy pod dwiema postaciami, przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych w imieniu całej parafii podziękowali naszym drogim Kapłanom za trud ich codziennej pracy, złożyli życzenia, a także wręczyli kwiaty i drobne upominki. Następnie uformowała się procesja i Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy. Wieczorną adorację poprowadziła młodzież, a także chór parafialny. Modlitewne czuwanie zakończyło się o godz. 2200. Po Mszy Św. nastąpiło obnażenie wszystkich ołtarzy. Ks. Proboszcz zachęcił także wszystkich wiernych do podzielenia między sobą bułek i chlebów leżących przed ołtarzem, na pamiątkę wspólnej wieczerzy w naszym parafialnym wieczerniku.