Środa III tygodnia Adwentu - 18.12.2019
Start Roraty 2019 Środa III tygodnia Adwentu - 18.12.2019
Środa III tygodnia Adwentu - 18.12.2019

 

Pytania:


1. Kogo przed rządzącymi bronił i wspierał prymas Wyszyński? (Robotników).

2. Czego najbardziej obawiał się prymas, gdy robotnicy w całej Polsce zaczęli strajkować? (Żeby nikt nie zginął).

3. Do kogo przed śmiercią skierował słowa: „Błogosławię was i wasze godziwe poczynania”? (Do działaczy Solidarności).