Start Roraty 2017 Piątek II tygodnia Adwentu - 15.12.2017 - Wypełnienie zwyczaju
Piątek II tygodnia Adwentu - 15.12.2017 - Wypełnienie zwyczaju

 

Pytania:


1. Dlaczego Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni? (Bo Prawo Mojżeszowe nakazywało w świątyni ofiarować pierworodnych synów)

 

2. Czym rodzice „wykupili” Jezusa? (Parą synogarlic albo młodych gołębi)

 

3. Jak nazywa się stary prorok, którego Święta Rodzina spotkała w świątyni? (Symeon)