Start
Środa II tygodnia Adwentu - 12.12.2018 - Dar bojaźni Bożej – apostołowie i uczniowie

 

Pytania:

 

1. Co to jest bojaźń Boża? (Nie strach, a wielki szacunek i miłość do wszechmogącego Boga)

2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej? (Kapłanów i uczonych w Piśmie)

3. Jakie cech Boga wymienia prorok Izajasz? (Bóg jest wieczny, mądry, jest Stwórcą)