Wypominki - czym są?
Start Aktualności Wypominki - czym są?
Wypominki - czym są?
niedziela, 14 lutego 2021 11:22

Dlaczego wypominki?

Są one jedną z form wyrażania naszej pamięci o zmarłych i modlitwy błagalnej za nich. Tradycja wypominek sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, miesięczne lub roczne. Wierni na kartce wypisują imiona zmarłych i przynoszą je do odczytania duchownym.

Aby jednak głębiej zrozumieć sens modlitwy wypominek, trzeba się cofnąć kilkanaście wieków wstecz, do liturgii eucharystycznej sprawowanej na początku chrześcijaństwa.


W czasie przygotowania darów ofiarnych odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale też świętych męczenników i wyznawców oraz wiernych zmarłych. Dyptyki recytowano jednym ciągiem. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę prośby: „Teraz wypisz te imiona na niebiańskiej stronicy, abyśmy nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz świat osądzić.” Poprzez ceremonię wspominania (wyczytywania) imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, która łączyła wszystkich członków Kościoła tryumfującego (święci), cierpiącego (zmarli) i pielgrzymującego na ziemi (żyjący).

Dzisiejsze wypominki to jakby kontynuacja starożytnych dyptyków – mają one podobny sens. Ta modlitwa jest także dzisiaj wyrazem jedności Kościoła i pamięci o tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci. Pisząc ich imiona na kartkach, a następnie odczytując je wyrażamy wiarę, że ich imiona są również zapisane w boskiej Księdze Życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dziś są związane
z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych sprawowana jest także Msza Święta.

Modlitwa za zmarłych ożywia naszą świadomość i przypomina, że choć nasze oczy nie oglądają zmarłych, to serce wciąż o nich pamięta, a wiara każe żyć nadzieją wspólnego z nimi spotkania, w Domu Ojca. Jeśliby grzechy zmarłych i cierpienie, którego doświadczają w czyśćcu miałyby opóźnić tę radość – wzywamy dla nich Bożego miłosierdzia, prosząc o rychłe zbawienie. Modlitwa za zmarłych jest więc naszą duchową troską, by zostali uwolnieni od należnych kar i mogli wejść do nieba, tego stanu życia, do którego i my zdążamy.

Pamięć o zmarłych i wysiłek modlitwy nie tylko ożywią własną wiarę lecz są też znakiem miłości, uczynkiem miłosierdzia i wyrazem duchowej troski, która przenika granice wieczności. Bóg żadnej z modlitw nie pozostawi nie wysłuchanej. Dlatego trzeba nam ufać w ich ogromną duchową skuteczność.

Zapraszamy wszystkich Parafian na Drogi Krzyżowe połączone
w modlitwą za zmarłych w każdy piątek o godz. 17.00.