Ogłoszenia - XXX niedziela zwykła - 25.10.2020
Start Archiwum

 

Parafia Świętego Krzyża w Miechowicach

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25.10.2020

 

 

 • Przeżywamy ostatnią niedzielę października. O godz. 17.00 zapraszamy Parafian na modlitwę różańcową. Niestety w związku z kolejnymi obostrzeniami, różaniec będzie bez scen teatralnych. Jednocześnie dziękujemy tym wszystkim, którzy brali czynny udział w przygotowaniu niedzielnych nabożeństw różańcowych. Dziękujemy dziecięcej i młodzieżowej grupie teatralnej, dzieciom odmawiającym różaniec, Kapłanom, Panu Jackowi, organistom, s. Karolinie oraz rodzicom.
 • Zapraszamy na ostanie już nabożeństwa różańcowe: od ponie­działku do soboty o godz. 17.30. Przypominamy, że można zyskać odpust zupełny, kiedy odmawia się różaniec w kościele, w publicznej kaplicy lub w rodzinie.
 • W środę wszystkich czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na wieczorne nabożeństwa.
 • Wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszamy w czwartek o godz. 17.00 na Mszę Św. szkolną.
 • W piątek o godz. 16.30 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia.
 • W sobotę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.
 • W godzinach urzędowania kancelarii można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok.
 • Ze względu na epidemię biblioteka będzie nieczynna.
 • W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych prosimy nie zostawiać na ostatnią chwilę Sakramentu Pokuty. Okazja do spowiedzi będzie podczas każdego nabożeństwa różańcowego i w sobotę od godz. 17.00.
 • W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych. Zgodnie z ustaleniami z ks. Proboszczem Parafii Bożego Ciała w tym roku rezygnujemy ze wspólnych nieszporów i procesji na cmentarz. Zachęcamy jednak Parafian, aby uczestniczyli we własnych świątyniach w tych nabożeństwach. Dlatego też o godz. 15.00 zapraszamy na nieszpory, a następnie na modlitwę różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W czasie różańca obejmiemy pamięcią modlitewną wszystkich zmarłych z naszych rodzin i spoczywających na naszym miechowickim cmentarzu.
 • W tym roku nie będzie możliwości złożenia wypominków modlitewnych za zmarłych na cmentarzu, dlatego prosimy, aby składać je w zakrystii bądź kancelarii. Pamiętajmy, że jest to uczynek miłosierdzia i dowód pamięci o naszych bliskich zmarłych. Modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych będzie odmawiana od 2 do 13 listopada.
 • W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcamy wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na okres przed i po Uroczystości. Przypominamy, że na terenie cmentarza bezwzględnie obowiązuje zasada dystansu społecznego i noszenia maseczki.
 • Ze względu na obostrzenia sanitarne w Dzień Zaduszny rezygnujemy ze Mszy Świętej na cmentarzu. Eucharystię w intencji zmarłych Parafian i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu zostanie odprawiona w kościele o godz. 17.00. Zaraz po niej modlitwa różańcowa za zmarłych zalecanych.
 • Przypominamy, że wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w dniu 1 listopada od południa oraz przez cały dzień 2 listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki uzyskania odpustu to: stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii Św. Ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego. W dniach od 1 do 31 listopada wierni, którzy pod takimi samymi warunkami pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych.
 • Przypominamy, że zgodnie w nowymi wytycznymi ks. Biskupa dot. zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa odwołujemy wszelkie spotkania formacyjne tzn. nie odbędą się spotkania dla dzieci komunijnych, bierzmowańców, chórzystów, seniorów, KSM-u, kręgu biblijnego, Dzieci Maryi i ministrantów.
 • W kościele podczas Mszy Św. może przebywać 90 osób. Należy zajmować tylko i wyłącznie oznaczone kartkami miejsca. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w kościele, na placu kościelnym, w domu katechetycznym i w kancelarii parafialnej.
 • Prosimy, aby od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele powstrzymywały się osoby mające jakąkolwiek niedyspozycję zdrowotną związaną z drogami oddechowymi.
 • Komunia Święta w dalszym ciągu będzie udzielana na dwa sposoby – do ust przy balaskach i na rękę przy bocznych ołtarzach. Prosimy o zachowanie dystansu podczas przystępowania do Komunii oraz spowiedzi.
 • Zgodnie z zaleceniami Kurii Diecezjalnej odwiedziny chorych w tradycyjnej formie zostają ponownie zawieszone. Należy umawiać się z kapłanem indywidualnie.
 • Zachęcamy wszystkich wiernych do gorliwej modlitwy o opanowanie i oddalenie epidemii. Niech nie zabraknie modlitwy różańcowej, Koronki do Bożego Miłosierdzia w domach i uczynków pokutnych. W czasie każdej Mszy Świętej przed błogosławieństwem końcowym śpiewamy suplikacje. Zachowujmy wszystkie wskazania władz państwowych.
 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy, aby nie pozostawiać naszych seniorów bez pomocy. Bądźmy ludźmi o wielkiej wyobraźni miłosierdzia. Jeżeli komuś potrzebna jest pomoc może zwrócić się z prośbą do parafii.
 • Do nabycia jest nowy numer: „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny” i „Informator Parafialny” wraz z wypominkami za zmarłych, zaś u członków parafialnego Caritas można zakupić znicze Caritas w cenie 3 zł. Prosimy, aby zapoznać się z treścią wkładki do Informatora, w której przeczytamy o organizacji życia parafialnego w obecnej sytuacji.