Ogłoszenia - Niedziela Pa;mowa - 05.04.2020
Start Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia - Niedziela Pa;mowa - 05.04.2020

 

Parafia Świętego Krzyża w Miechowicach

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA

05.04.2020

 

 

 • Dzisiejszy Dzień Pański to Niedziela Palmowa. W tym trudnym czasie chcemy wspólnie trwać na modlitwie z naszymi kochanymi Parafianami, dlatego jedną ze Mszy Świętych niedzielnych będziemy transmitować online o godz. 9.00, a o godz. 15.00 zapraszamy na transmisję Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym. Link do transmisji:

https://www.facebook.com/Parafia-Świętego-Krzyża-Bytom-Miechowice-107833527517414/ lub

https://www.youtube.com/channel/UCI47gUK85DaYLHDGwoyFazA/

 • W niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz od godz. 16.00 do godz. 17.00. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Potrzebę spowiedzi należy zgłosić panu kościelnemu. Przypominamy, że jednocześnie w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób.
 • Zgodnie z dekretem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca do momentu wydania innych decyzji przez władze kościelne odwołane zostają wszystkie Msze Święte z udziałem wiernych. Zgodnie z dokumentem wszystkie zamówione przez Parafian intencje mszalne są codziennie przez nas odprawiane, ale bez udziału wiernych.
 • W związku z powyższym, Biskup Gliwicki udzielił wszystkim diecezjanom oraz osobom przebywającym na terenie diecezji gliwickiej dyspensy od uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii.
 • Przypominamy, że dyspensa nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku świętowania niedzieli i oddania w tym dniu czci Bogu. Dlatego też osoby wierzące pozostające w domach, winny w niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej za pośrednictwem radia lub telewizji. Okres kwarantanny jest też okazją do pogłębionej modlitwy indywidualnej, w rodzinach, lektury Pisma Świętego, pooglądania wspólnie z rodziną religijnego filmu.
 • Akcja MOC odbędzie się w środę, 8 kwietnia. Można wpisywać się na listę na facebooku.
 • Bardzo prosimy Parafian, aby nie rezygnowali z życia duchowego. Przed nami Wielki Tydzień, dlatego zachęcamy do odprawienia Drogi Krzyżowej w rodzinach lub indywidualnie oraz do uczynków pokutnych. Niech nie będzie to czas odejścia od Boga usprawiedliwia­nego brakiem nabożeństw w kościele.
 • Przy tej okazji Kościół przypomina o praktyce przyjęcia tzw. Komunii duchowej będącej "aktem modlitewnym, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie" (komunikat Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego z 28 lutego br.).
 • Przypominamy, że czas Komunii Świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
 • Dekret Biskupa zabrania odwiedzin chorych. Jest to możliwe tylko w niebezpieczeństwie śmierci.
 • Od poniedziałku do środy nasz kościół parafialny będzie otwarty w godzinach od 09.00 do 11.00 i od 15.00 do 17.00. W tych godzinach jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W kościele jednocześnie nie może przebywać więcej niż 5 osób. Przypominamy, że ani drugie przykazanie kościelne ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują wiernych do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ponadto ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczaj­nej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 • Zgodnie ze wskazaniami Episkopatu codziennie o godz. 20.30 zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej, rodzinnej modlitwy różańcowej, zakończonej Apelem Jasnogórskim, który poprzedza odśpiewana Suplikacja. Do tej modlitwy nawołują nas dzwony naszej świątyni. Jako Wasi duszpasterze łączymy się duchowo z Wami wszystkimi trwając w kościele przed Jezusem Eucharystycznym i po Apelu Jasnogórskim całej parafii udzielamy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Modlitwa transmitowana jest online.
 • Zgodnie z dekretem ks. Biskupa w Niedzielę Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.
 • Udział wiernych w Mszy Świętej Krzyżma, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej nie jest nakazany przepisami prawa kanonicznego oraz liturgicznego, stąd wierni nie biorący udziału w tych celebracjach nie zaciągają jakiegokolwiek grzechu.
 • W Wieki Czwartek kościół będzie otwarty od 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00.
 • Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej będziemy celebrować o godz. 18.00 bez udziału wiernych. Zachęcamy do udziału w transmisji online.
 • Dekretem ks. Biskupa nie zezwala się na udzielanie wiernym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej Komunii poza Mszą Świętą. Usilnie zachęcamy do Komunii Świętej duchowej. Zachęcamy wiernych, aby w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczor­nych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża.
 • W Wielki Piątek kościół będzie otwarty od 12.00 do 15.00.
 • W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 18.00. Zachęcamy do udziału w transmisji online. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Naj­świętszym Sakramentem do Bożego Grobu. W związku z tym, nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele. Zachęcamy wiernych do przepro­wadzenia adoracji Krzyża we wspólnotach rodzinnych, w domach.
 • W Wielką Sobotę kościół będzie otwarty od 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00
 • Dekretem ks. Biskupa w Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęcamy natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana, rozdziały: J 18, 1 – 19, 42. Dekret zabrania organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. W związku z tym proponujemy obrzęd Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, znajdujący się w Informatorze i na stronie internetowej.
 • Liturgię Wigilii Paschalnej, zgodnie z dekretem Biskupa, należy sprawować bez udziału wiernych. Transmisja online o godz. 23.00.
 • Transmisja online Mszy Świętych w Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny będzie o godz. 8.00 i 12.30. Zachęcamy do duchowej łączności całej Parafii.
 • Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu będzie nieczynna.
 • Szczególną grupą, której potrzebne jest wsparcie są seniorzy, osoby samotne, obłożnie chore i niepełno­sprawne, dlatego pełnoletnie osoby z grup parafialnych, harcerze, działacze klubu PCK, ministranci oraz marianki gotowi są pomóc. Jeżeli wiecie o osobach starszych, samotnych, chorych, którym potrzebne jest zrobienie zakupów, wykupienie lekarstw lub załatwienie innych spraw związanych z funkcjonowaniem, prosimy o telefon na plebanię pod numer: 32 286 36 51 lub do p. Sebastiana Noconia pod numer 663 250 132.
 • Zaznaczamy, że w akcji pomocy przy zakupach uczestniczyć będą tylko osoby dorosłe, powyżej osiemnastego roku życia. Zasady pomocy:
 1. zakupy w rozsądnych ilościach,
 2. zakup produktów spożywczych, środków czystości, lekarstw,
 3. należy mieć przygotowaną gotówkę,
 4. pomoc realizowana będzie w wyjątkowych sytuacjach,
 5. zgłoszone zakupy realizowane będą w terminach dogodnych dla obu stron.

 • Na prośbę ks. Biskupa zwracamy się z apelem do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich – two­rzą­cych Kościół Gliwicki – o włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach. Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy: Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1,
  44-100 Gliwice Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479, koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: RESPIRATOR.
 • Przy wyjściu z kościoła możemy zakupić świece Caritas, gazetę Różaniec oraz Informator Parafialny. Dzięki uprzejmości właścicieli Informator Parafialny będzie dostępny także w Piekarni Cukierni Kwapisz oraz w Pie­karni Słonkiewicz. Z głębi serca dziękujemy właścicielom za pomoc i polecamy ich oraz wszystkich pracowni­ków opiece Matki Najświętszej.