UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. KS. PRAŁATA JANA PLICHTY, 30-31.08.2019 r.
Start Aktualności UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. KS. PRAŁATA JANA PLICHTY, 30-31.08.2019 r.
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. KS. PRAŁATA JANA PLICHTY, 30-31.08.2019 r.
niedziela, 17 listopada 2019 20:42

„Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” (J, 11, 21) – kiedy podczas kazania pogrzebowego Biskup Jan Kopiec przytoczył te słowa, może wielu z uczestników Mszy św. utożsamiło się z nimi. Wszystko dlatego, że po raz kolejny w naszym życiu przyszło nam zetknąć się z koniecznością śmierci, jak powiedział ks. Biskup, przez tylu ludzi odbieraną jako karę za grzechy. Tymczasem, pomimo tego, iż odejście kogoś bliskiego nas zasmuca, powinno zmusić każdego do postawienia sobie pytania, czy w tym momencie mojego życia jestem przygotowany, aby stanąć twarzą w twarz z Bogiem, miłosiernym, ale też sprawiedliwym...?

We wtorek, 27 sierpnia, Miechowice obiegła smutna wiadomość o śmierci naszego wieloletniego, emerytowanego Proboszcza ks. Prałata Jana Plichty. Nie kryliśmy zaskoczenia, ponieważ wszyscy pamiętamy ks. Prałata jako człowieka niezwykle aktywnego, bardzo energicznego i nigdy nieskarżącego się na swoje zdrowie. Wolą zmarłego było, aby spocząć na naszym parafialnym cmentarzu. Tak też się stało. Uroczystości pogrzebowe trwały 2 dni.

W piątek, 30 sierpnia, w uroczystej procesji wprowadziliśmy do kościoła trumnę z ciałem śp. ks. Prałata. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz, a kazanie wygłosił ks. Marian Krojenka. Po Eucharystii trwaliśmy na modlitewnym czuwaniu do godz. 20.30, któremu przewodniczyli wychowankowie ks. Prałata, nasi byli ministranci – ks. Tomasz Szumlas i ks. Robert Iskrzycki. Każdy kto czuł taką potrzebę mógł pomodlić się przy trumnie, pożegnać się, podziękować ks. Prałatowi, a także prosić dobrego Boga o miłosierdzie dla jego duszy.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się ponownym wprowadzeniem trumny z ciałem ks. Prałata do kościoła i modlitwą różańcową. We Mszy św., której przewodniczył ks. Biskup Jan Kopiec, uczestniczyło ponad stu Kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodzina zmarłego, poczty sztandarowe nie tylko z naszej Parafii, byli i obecni ministranci, chór parafialny, orkiestra oraz wielu wiernych – naszych Parafian i tych, których na drodze swojego kapłańskiego życia spotkał ks. Prałat.  Przy ołtarzu wraz z ks. Biskupem stanął też ks. Proboszcz, ks. Eugeniusz Plichta – brat ks. Prałata, ks. Waldemar Ciurej – siostrzeniec ks. Prałata, ks. dziekan Dariusz Pietraś oraz diakon ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów – krewny ks. Prałata. Po Komunii św. w imieniu swoim i wszystkich Parafian ze Świętego Krzyża, ks. Proboszcz w ciepłych słowach podziękował i pożegnał swojego poprzednika. Głos zabrali również księża dziekani z naszego i toszeckiego dekanatu, ks. Waldemar Ciurej oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej, gdzie ks. Prałat spędził ostatnie lata życia. Następnie odprowadziliśmy ciało zmarłego na cmentarz parafialny, gdzie ks. Prałat będzie oczekiwać na zmartwychwstanie przy końcu czasów. Spoczął obok świątyni, którą tak bardzo ukochał i wśród tych, którym poświęcił swoje kapłańskie życie.

Niech wyrazem pamięci o ks. Prałacie będzie przede wszystkim modlitwa w jego intencji, o którą za życia zawsze prosił. Teraz zapewne też o nią prosi, ale nie może już tego uczynić osobiście. Módlmy się za niego oraz za wszystkich naszych zmarłych księży Proboszczów. Każdy z nich zostawił tu część swojego życia i serca. Każdy z nich dbał o naszą świątynię i przede wszystkim o żywy Kościół. Każdemu z nich jesteśmy winni modlitwę i pamięć, nawet tym, których osobiście nie znaliśmy.

Poniżej publikujemy ogólny życiorys ks. Prałata Jana Plichty pochodzący z pamiątkowego obrazka pogrzebowego.

 

Ks. Prałat Jan Plichta urodził się 17 czerwca 1934 roku w Biadolinie, jako syn Stanisława i Heleny zd. Chrapusta. Po odbyciu formacji w Seminarium w Nysie, 23 czerwca 1957 roku w Opolu, przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz posługiwał w Parafiach Narodzenia NMP w Gliwicach Bojkowie (1957-1959 oraz  1962-1969), Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1959-1962). W 1969 roku został mianowany proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich, a od 1971 roku był dziekanem dekanatu Głogówek. W 1976 roku został mianowany najpierw administratorem, a następnie Proboszczem Parafii Świętego Krzyża w Bytomiu Miechowicach, którą to funkcję pełnił do przejścia na emeryturę w 2008 roku. Pełnił również urząd dziekana dekanatu Bytom - Miechowice (1999-2004). Po przejściu na emeryturę dalej aktywnie udzielał się duszpastersko, m.in. obejmując opieką duszpasterską mieszkańców DPS Caritas w Wiśniczach.

Odszedł po nagrodę do Pana 27 sierpnia 2019 roku, mając 85 lat, w tym 62 lata przeżyte w Chrystusowym kapłaństwie