NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 28.04.2019 r.
Start Aktualności NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 28.04.2019 r.
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 28.04.2019 r.
czwartek, 06 czerwca 2019 10:12

„Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia” (Dz. 651).

Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości” (Dz. 965). Te słowa Pana Jezusa zapisane w Dzienniczku św. s. Faustyny nie mają budzić w nas trwogi, ale większą gorliwość. Chrześcijanin bowiem ma być ciągle przygotowany do spotkania z Panem i wyczekiwać go czujnie. Każdy z nas powinien korzystać z Boskiego miłosierdzia póki jest czas zmiłowania, bo kiedy nadejdzie dzień sprawiedliwości, dzień ostateczny, będzie już za późno na poprawę życia. „Postanowiony jest dzień sprawiedliwości – przypominała również Matka Boża – dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania” (Dz. 635). Przejęci wołaniem Matki Bożej i palącym pragnieniem Pana Jezusa postanowiliśmy uroczyście przeżyć Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W wigilię tego Święta od godz. 19.00 do 21.00 odbyło się czuwanie modlitewne – Droga Światła. Przy bocznym ołtarzu ustawiono obraz Pana Jezusa miłosiernego, który przez cały dzień patrzył na nas swoim pełnym miłości spojrzeniem. Nabożeństwo o godz. 15.00 rozpoczęło się spektaklem „Kielich goryczy”. Najważniejszym punktem popołudniowego spotkania było odmówienie wobec Najświętszego Sakramentu koronki do Bożego miłosierdzia, za którą można było uzyskać odpust zupełny – sedno całego świętowania.

Tego dnia gościliśmy w naszej parafii Siostry Elżbietanki, które po każdej Mszy św. dzieliły się świadectwem swojego powołania i działania Bożej miłości w ich życiu.

„Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz. 1521). Nasi Kapłani w Święto Miłosierdzia w sposób szczególny i jeszcze gorliwiej zachęcali nas wszystkich, aby zbliżyć się do miłosiernego Pana.

„Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.”