NIEDZIELA PALMOWA, 14.04.2019 r.
Start Aktualności NIEDZIELA PALMOWA, 14.04.2019 r.
NIEDZIELA PALMOWA, 14.04.2019 r.
niedziela, 05 maja 2019 19:33

Niedziela Palmowa zwiastuje najważniejsze dni w roku. Obchodzimy ją na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Siostra Faustyna tak opisywała swoje duchowe przeżycia związane z tym dniem: „Niedziela Palmowa. W tę niedzielę przeżywałam w szczególny sposób uczucia najsłodszego Serca Jezusowego; duch mój był tam, gdzie był Jezus. Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane, z gałęziami w ręku, i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jechał Pan Jezus, a inni trzymali gałązki w górze, skacząc i wyskakując przed Panem, i nie wiedzieli, co czynić z radości. I widziałam drugą rzeszę, która wyszła naprzeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami w rękach, i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe, ale Jezus był bardzo poważny. I dał mi poznać Pan, jak cierpiał w tym czasie. I w tej chwili nic nie widziałam, tylko Jezusa, który miał Serce przesycone niewdzięcznością” (Dz. 642). „Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w Sercu Jezusa echem - ukrzyżuj” (Dz. 1028). Liturgia Niedzieli Palmowej przypomina o tym, że ci sami ludzie, którzy krzyczeli „Hosanna!” na cześć Chrystusa, za kilka dni wołali „Ukrzyżuj Go!”.

We Mszy św. o godz. 9.00 uczestniczyło bardzo wiele osób. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i poświęceniu palm ruszyliśmy na procesję wokół kościoła śpiewając „Hosanna memu Bogu!”. Wkrótce kolorowy pochód okrążył świątynię. Z setek kolorowych palm wybrano 5 najładniejszych, a ich właściciele otrzymali nagrody. Następnym charakterystycznym elementem Niedzieli Palmowej jest odczytanie opisu Męki Pana Jezusa. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 z podziałem na role zrobili to chłopcy z dziecięcej grupy teatralnej pod okiem ks. Joachima.

Przez całą niedzielę przed kościołem Dzieci Maryi prowadziły kiermasz. Parafianie kupowali przede wszystkim ręcznie robione przez marianki palmy, a także świeczki i drobne ozdoby świąteczne, z których dochód jest przeznaczony na półkolonie dla naszych dzieci.

W ciągu dnia przedstawiciele młodzieży udali się do gliwickiej katedry na spotkanie z ks. Biskupem, zaś po ostatniej Mszy św. w naszym kościele wystawiono Najświętszy Sakrament i rozpoczęła się Noc konfesjonałów, która trwała do godz. 22.30. Noc konfesjonałów jest znaną w całej Polsce inicjatywą duszpasterską. Żyjemy coraz szybciej i wielu z nas tłumaczy się, że nie ma czasu np. na spowiedź czy adorację Jezusa ukrytego w białej Hostii. W związku z tym Kapłani wychodzą naprzeciw potrzebom wiernych i dają możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w godzinach późnowieczornych i nocnych.

„Oby była w nas wszystkich wytrwałość i stałość w postępowaniu chrześcijańskim, obyśmy nie byli zmienni, jak tłum jerozolimski. Starajmy się, aby śpiewanemu uroczyście Hosanna odpowiadało nasze życie, zgodne z duchem Ewangelii. Prawdziwa wiara nie może być tradycyjna, zwyczajowa. Musi być głębokim, przemyślanym i przeżytym przekonaniem”.