BIERZMOWANIE, 05.03.2018 r.
Start Aktualności BIERZMOWANIE, 05.03.2018 r.
BIERZMOWANIE, 05.03.2018 r.
wtorek, 27 marca 2018 10:22

 

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK).

W poniedziałek, 5 marca, ks. Biskup Ordynariusz Jan Kopiec przewodniczył Mszy św. o godz. 18.00, podczas której udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej naszej młodzieży i dorosłym. Na początku Eucharystii do ks. Biskupa zwrócili się przedstawiciele rodziców gimnazjalistów prosząc, aby Ekscelencja udzielił ich dzieciom kolejnego w ich życiu sakramentu. Podczas kazania ks. Biskup przypomniał kandydatom do bierzmowania jak wielki dar mają otrzymać.

Po Liturgii Słowa nastąpił obrzęd udzielenia Sakramentu. Jak bogate jest jego znaczenie i symbolika wyjaśnia nam Katechizm Kościoła Katolickiego. „W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły. Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało "miłą Bogu wonność Chrystusa". Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje "znamię", pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność. (…) Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej”.

Na zakończenie Mszy św. młodzi podziękowali ks. Biskupowi za obecność i wygłoszone Słowo Boże. Ks. Biskup zgodził się na pamiątkowe, grupowe zdjęcie, dlatego uwieczniliśmy tę wyjątkową chwilę. Naszej młodzieży życzymy, aby pieczęć Ducha Świętego, którą otrzymali nigdy nie zatarła się w ich sercach, a swoim życiem głosili światu Ewangelię Chrystusa.