Start Aktualności NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 31.12.2017 r.
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 31.12.2017 r.
wtorek, 06 lutego 2018 16:28

 

„Święto Świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII.

W swoich pismach (…) niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) w 1921 r.  rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół. Nie wprowadzał on więc nowego nabożeństwa do liturgii Kościoła, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi".

 

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:

1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)

2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)

3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)

4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)

5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)

6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)

7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)

8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)

9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)

10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)

11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)” (brewiarz.pl/czytelnia/rodzina.php3).

 

Niedzielę Świętej Rodziny obchodziliśmy w ostatni dzień 2017 roku. Z tej okazji podczas Mszy św. o godz. 10.30 liturgię Słowa i dary ofiarne przygotowali członkowie kręgu małżeństw katolickich. Podczas modlitwy wiernych modliliśmy się nie tylko za dobre rodziny, ale także za rodziny rozbite, zranione i takie, w których źle się dzieje. Z kolei po błogosławieństwie końcowym wszyscy obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili przysięgi złożone sobie wzajemnie przed Bogiem w dniu ślubu.

O godz. 16.00 odbyła się Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku Pańskiego 2017. Uroczystym Te Deum podziękowaliśmy Bogu za niezliczone łaski, którymi obdarzał nas każdego dnia. Z nadzieją wkroczyliśmy w 2018 rok zawierzając go Bożej Opatrzności.