Start Aktualności SCENKI RÓŻAŃCOWE, CZĘŚĆ I RADOSNA, 01.10.2017 r.
SCENKI RÓŻAŃCOWE, CZĘŚĆ I RADOSNA, 01.10.2017 r.
wtorek, 14 listopada 2017 13:11

 

Październik – piękny czas, ale dla wszystkich zaangażowanych w scenki różańcowe, bardzo intensywny. Już pierwszego dnia tego miesiąca spotkaliśmy się w naszej świątyni o godz. 17.00, aby rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Formuła nabożeństwa pozostała niezmienna – najpierw nasi mali aktorzy z dziecięcej grupy teatralnej przedstawiają scenkę biblijną, a młodzieżowa grupa teatralna scenkę rodzajową, która pokazuje jak tajemnice różańcowe powtarzały się w życiu ludzi świętych i błogosławionych, przez co odkrywamy, że i w naszej codzienności różaniec powtarza się na nowo.

Dziecięca grupa teatralna została solidnie przygotowana do występu przez ks. Joachima. Dzieci za pomocą pantomimy przedstawiły zbawcze wydarzenia od Zwiastowania, przez nawiedzenie św. Elżbiety, narodzenie Pana Jezusa i ofiarowanie Go do znalezienia 12-letniego Jezusa pomiędzy nauczycielami. Rodzice, babcie i dziadkowie oglądający swoje pociechy byli z nich bardzo dumni.

Z kolei młodzież przygotowana przez ks. Proboszcza przedstawiła tajemnice radosne na podstawie życia św. Klary z Asyżu – ubogiej oblubienicy Chrystusa. Wraz z nią przeżywaliśmy ciężkie chwile, kiedy rodzina sprzeciwiała się wstąpieniu tej młodej arystokratki do klasztoru i życiu w całkowitym ubóstwie. Następnie przyglądaliśmy się cnotom św. Klary poznając historie, kiedy pomogła małej sierocie, poprosiła rodziców pewnego chłopca, aby modlili się gorliwie za swojego syna i nie pozwalała, żeby jakikolwiek żebrak odszedł sprzed kraty klauzury bez pomocy i błogosławieństwa.

Modlitwie różańcowej przewodniczyli najmłodsi, od 4. roku życia do dzieci pierwszokomunijnych. Czuwali nad nimi ks. Michał i s. Faustyna. Myślę, że modlitwa tych czystych, niewinnych serduszek odbija się echem w całym niebie.

Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem eucharystycznym. Św. Klaro, módl się za nami!