NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 23.04.2017 r.
Start Aktualności NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 23.04.2017 r.
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 23.04.2017 r.
niedziela, 16 lipca 2017 11:50

 

„Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia” (Dz. 651).

Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości” (Dz. 965). Te słowa Pana Jezusa zapisane w Dzienniczku św. s. Faustyny nie mają budzić w nas trwogi, ale większą gorliwość. Chrześcijanin bowiem ma być ciągle przygotowany do spotkania z Panem i wyczekiwać go czujnie. Każdy z nas powinien korzystać z Boskiego miłosierdzia póki jest czas zmiłowania, bo kiedy nadejdzie dzień sprawiedliwości, dzień ostateczny, będzie już za późno na poprawę życia. „Postanowiony jest dzień sprawiedliwości – przypominała również Matka Boża – dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania” (Dz. 635). Przejęci wołaniem Matki Bożej i palącym pragnieniem Pana Jezusa postanowiliśmy uroczyście przeżyć Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W wigilię tego Święta odbyło się czuwanie modlitewne. Przy bocznym ołtarzu ustawiono figurę Pana Jezusa miłosiernego, który przez cały dzień patrzył na nas swoim pełnym miłości spojrzeniem. Ks. Proboszcz poświęcił ją, a następnego dnia została umieszczona w kaplicy cmentarnej. Nabożeństwo o godz. 15.00 rozpoczęło się spektaklem o objawieniach fatimskich przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej pod czujnym okiem ks. Joachima. Najważniejszym punktem popołudniowego spotkania było odmówienie wobec Najświętszego Sakramentu koronki do Bożego miłosierdzia, za którą można było uzyskać odpust zupełny – sedno całego świętowania.

„Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz. 1521). Nasi Kapłani w Święto Miłosierdzia  w sposób szczególny i jeszcze gorliwiej zachęcali nas wszystkich, aby zbliżyć się do miłosiernego Pana.