WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
Start Aktualności WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
niedziela, 16 lipca 2017 11:31

 

Od 2 do 5 kwietnia nasza parafia przeżywała święty czas rekolekcji wielkopostnych. W tym roku rekolekcje głosił ks. Henryk Bardosz związany z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i czyn”. Jak co roku oprócz nauk ogólnych, był też czas na nauki stanowe dla mężczyzn, kobiet, młodzieży, małżeństw i rodzin. Ks. Henryk w rozważaniach rekolekcyjnych zapraszał nas, byśmy stawali w prawdzie wobec naszego życia wraz z postaciami z Pisma świętego.

W poniedziałek stawaliśmy w kolejce za celnikami i żołnierzami, by zapytać św. Jana Chrzciciela co mamy robić, aby zmienić swe życie. W tym dniu dowiedzieliśmy się, że ważny jest powrót do codzienności, do tego co istotne, podstawowe, by w tym stawać się człowiekiem świętym. Drugiego dnia rekolekcji podchodziliśmy do Jezusa razem z bogatym młodzieńcem, by pytać o szczęście. Rozważania rekolekcyjne uświadamiały nam, że trzeba oddać Bogu to, co jeszcze nas przytłacza, co jest przeszkodą w miłości do Niego i drugiego człowieka, a stając się wolnym móc kochać całym swym sercem i osiągnąć szczęście. Podczas środowej nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Trzeciego dnia rekolekcji gościliśmy wraz z Jezusem w Betanii w domu Marty, Marii i Łazarza. Ojciec rekolekcjonista wskazywał, że Bóg chce wydobywać nas z grobów naszych grzechów, szczególnie poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Podczas wieczornej Mszy świętej, ksiądz Henryk poprzez prezentację multimedialną dzielił się z nami codziennym życiem osób związanych ze Stowarzyszeniem „Modlitwa i czyn”. Ksiądz Henryk zaprosił swoich przyjaciół ze Stowarzyszenia na spotkania stanowe. Osoby niepełnosprawne dzieliły się na tych spotkaniach doświadczeniem ze swego życia oraz dawały świadectwo swojej drogi wiary i zaufania Panu Bogu.

 

Równocześnie z rekolekcjami parafialnymi, dzieci z naszej Szkoły Podstawowej nr 33 miały swoje rekolekcje szkolne. Oprócz nauk rekolekcyjnych, które prowadził ksiądz Henryk, pierwszego dnia uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli w naszym kościele spektakl o wydarzeniach w Fatimie z 1917 roku. Wydarzenia z życia Łucji, Franciszka i Hiacynty dotyczące objawień Matki Bożej przygotował ks. Joachim wraz z uczniami naszej szkoły. Drugiego dnia dzieci uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a starsi uczniowie przystąpili również do sakramentu pokuty i pojednania. Był to czas uczenia się stawania w prawdzie o sobie. Trzeci dzień to uczestnictwo w Eucharystii w bliskości z Panem Jezusem. Przez cały czas trwania rekolekcji oprócz wielu piosenek śpiewanych wraz z gitarą, towarzyszyła nam szczególna piosenka, której nauczył nas Ojciec rekolekcjonista pt. „W moim sercu mieszka Bóg a jego flagą radość jest”. Podczas kazania Ksiądz Henryk w prezentacji multimedialnej pokazywał uczniom i nauczycielom to wszystko, czym na co dzień żyją osoby związane ze Stowarzyszeniem „Modlitwa i czyn”. Uczył też szacunku i miłości do osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie rekolekcji nasi parafianie mogli wesprzeć symboliczną cegiełką dom, który buduje Stowarzyszenie, kupując tomik wierszy napisany przez osoby niepełnosprawne. Nasze szczere podziękowania kierujemy w stronę księdza Henryka, który prowadził nas po ścieżkach naszych rekolekcyjnych spotkań, a także w stronę osób niepełnosprawnych, które fizycznie i duchowo wspierały nas w dobrym i owocnym przeżyciu tego czasu. Mamy nadzieję, że wszystko, czego doświadczyliśmy podczas tych kilku dni wyda dobre owoce ku chwale Boga i dla dobra drugiego człowieka.