Start Aktualności BIERZMOWANIE, 02.03.2017 r.
BIERZMOWANIE, 02.03.2017 r.
sobota, 11 marca 2017 20:52

„Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej.

Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (KKK 1309). 3 lata przygotowań, katechez, spotkań formacyjnych, regularnej Eucharystii i spowiedzi świętej. To wszystko miało uformować naszą młodzież do godnego, dojrzałego i świadomego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

W czwartek, 2 marca, kandydaci pojawili się w kościele dużo wcześniej, aby dopełnić ostatnich formalności, rozwiać wątpliwości co do kwestii organizacyjnych i przede wszystkim na modlitwie i w skupieniu oczekiwać wielkiej chwili. Punktualnie o godz. 18.00, przy śpiewie hymnu do Ducha Świętego, nawą główną do kościoła weszły poczty sztandarowe, ministranci, ks. Proboszcz i ks. prałat Grzegorz Skop – szafarz bierzmowania. Księża Wikarzy czuwali nad wszystkim będąc przy młodzieży. Po zajęciu przez wszystkich odpowiednich miejsc przy ołtarzu do ks. Prałata zwrócili się przedstawiciele rodziców gimnazjalistów prosząc, aby udzielił ich dzieciom kolejnego w ich życiu sakramentu. Liturgii Słowa przewodniczyli kandydaci, a w kazaniu ks. Prałat przypomniał starą piosenkę oazową „Jak w uczniowskim zeszycie” i zachęcał, aby żyć według jej słów.

Jak w uczniowskim zeszycie

jakieś trudne zadanie,

takie dziwne jest życie

wielki znak zapytania:


Co jest najważniejsze,

co jest najpiękniejsze,

co prawdziwe, jedyne, największe,

za co warto życie dać?


Każdy musi odnaleźć

swoją własną odpowiedź,

tylko ten jest szczęśliwy

kto dowiedział się raz:

Co jest najważniejsze,

co jest najpiękniejsze,

co prawdziwe, jedyne, największe,

za co warto życie dać.


Noszę krzyżyk maleńki,

jak przyjaciel jest ze mną,

tylko jedno spojrzenie

i na pewno już wiem:

Co jest najważniejsze,

co jest najpiękniejsze,

co prawdziwe, jedyne, największe,

za co warto życie dać!

Kochać co dzień od nowa,

kochać co dzień goręcej,

zawsze być blisko Boga,

razem z Nim iść przez świat:


To jest najważniejsze,

to jest najpiękniejsze,

to prawdziwe, jedyne, największe,

za co warto życie dać.

Po kazaniu młodzi odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a następnie wraz ze swoimi świadkami podchodzili do balasek, aby u stóp ołtarza przyjąć znamię daru Ducha Świętego. Przed końcowym błogosławieństwem młodzież podziękowała ks. Prałatowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania i modlitwę, ks. Proboszczowi i ks. Wikarym za trzyletnie przygotowanie i troskę, a także rodzicom, świadkom i całej wspólnocie parafialnej za duchowe wsparcie. Jako pamiątkę tego ważnego dla nich dnia na ręce ks. Proboszcza przekazali zakupiony przez siebie ornat w kolorze czerwonym z Duchem Świętym pod postacią gołębicy.

Z okazji bierzmowania w naszym kościele stanęły dwie dekoracje. Pierwsza przedstawiała Ducha Świętego i ogień, a siedem płonących świec symbolizowało Jego siedmiorakie dary. Z kolei druga nawiązywała do programu duszpasterskiego na rok 2016/2017 „Idźcie i głoście”. Nad makietą naszej świątyni stanął Krzyż, na nim Pismo Święte, a na samym dole widać ślady stóp zachęcające właśnie do pójścia i głoszenia światu Jezusa Chrystusa.

Naszej drogiej młodzieży życzymy, aby nie bała się żyć wiarą, którą wyznajemy i odważnie głosiła wszystkim napotkanym ludziom, że Jezus jest Panem.