Start Aktualności ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 01.01.2017 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 01.01.2017 r.
niedziela, 19 lutego 2017 01:34

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji” (KKK 2205). Jest w naszej parafii wiele rodzin, które żyją Bogiem i Jego nauką. Są też i poranione, skrzywdzone, gdzie brak wzajemnego zaufania i miłości sprawia wiele bólu i cierpienia. 01.01.2017 r. o godz. 10.30 odprawiono Mszę św. w intencji wszystkich rodzin i małżeństw naszej parafii. Modliliśmy się, aby Bóg umocnił w dobrym kochające się ogniska domowe, a naprawiał te, w których się źle dzieje.

Liturgii Słowa przewodniczyli i dary ofiarne przynieśli członkowie Kręgu Małżeństw Katolickich. Po kazaniu obecne na Eucharystii małżeństwa, bez względu na staż pożycia, odnowiły przysięgę małżeńską otwierając ponownie drzwi swoich małżeństw, serc i domów dla Jezusa. Każdy z osobna otrzymał błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek Świętej Rodziny. Tak jak kapłani i osoby konsekrowane po wieczystej profesji są zobowiązane do ciągłej formacji, tak małżonkowie powinni stale pracować nad sobą oraz dążyć do świętości swojej i współmałżonka. Życzymy wszystkim małżeństwom i rodzinom naszej parafii, aby były Bogiem silne. Niech Wasze życie będzie świadectwem wobec świata, że miłość, wierność i uczciwość małżeńska nie są reliktem przeszłości, ale receptą na szczęście tu na ziemi.