Intencje mszalne 26 października - 1 listopada 2015
Start Intencje mszalne Intencje mszalne 26 października - 1 listopada 2015

 

Intencje Mszalne od 26.10.2015 r. do 01.11.2015 r.

 

PONIEDZIAŁEK – 26.10.2015

6.30 1. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo w pewnej intencji

2. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla rodziny i w pewnej intencji

17.30 RÓŻANIEC

18.00 1. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Jana Siwy z okazji 50 rocznicy urodzin (Te Deum)

2. Do Bożego Miłosierdzia za + Eugeniusza Bonisławskiego w 9 rocznicę śmierci, jego + żonę Józefę oraz za ++ z ro­dziny

 

WTOREK – 27.10.2015

6.30 1. Do Bożego Miłosierdzia za + Marię Tomecką – intencja ofiarowana od siostry z rodziną

2. Do Bożego Miłosierdzia za + Pelagię Matuszak – intencja z ofiar pogrzebowych

17.30 RÓŻANIEC

18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla męża, ojca, dziadka Leona Bacik z okazji 80 rocznicy urodzin (Te Deum)

 

ŚRODA – 28.10.2015 Święto Śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

6.30 Do Bożego Miłosierdzia za + Teresę Nowak w 1 rocznicę śmierci, jej + męża Krystiana Mura, + ojca Ryszarda Badura oraz za ++ z pokrewieństwa i rodziny

17.30 Nowenna do MBNP połączona z Różańcem

18.00 1. Do Bożego Miłosierdzia za + Feliksa Sikora w 30 rocznicę śmierci

2. Do Bożego Miłosierdzia za ++ dziadków Marię i Szymona Boreckich oraz za ++ dziadków Paruzel

3. Do Bożego Miłosierdzia za + Urszulę Potorską – intencja ofiarowana od rodziny Pyka i Jadwigi Bartoszek

 

CZWARTEK – 29.10.2015

6.30 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MBNP, dziękując za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla mamy, babci Heleny Fleischer z okazji 70 rocznicy urodzin (Te Deum)

17.00 Msza Św. szkolna: Do Bożego Miłosierdzia za + męża, ojca, dziadka Arnolda Kiolbasa w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Cecylię oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 RÓŻANIEC

18.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Helenę i Wojciecha Żak, ++ braci Mariana i Jana, + bratową Marysię, + bratanka Kazimierza, ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa

 

PIĄTEK – 30.10.2015

6.30 Do Bożego Miłosierdzia za + Teresę Kopaczewską – intencja z ofiar pogrzebowych

17.30 RÓŻANIEC

18.00 1. Do Bożego Miłosierdzia za + Łucję Rademacher z okazji urodzin, ++ braci Wernera i Gerarda oraz za ++ z ro­dzin Knop i Zelawski

2. Do Bożego Miłosierdzia za + Ewę Klimek w 12 rocznicę śmierci

3. Do Bożego Miłosierdzia za + męża Karola Kaliga w 30 dzień po śmierci

 

SOBOTA – 31.10.2015

6.30 Do Bożego Miłosierdzia za + Lucynę Gietek – intencja z ofiar pogrzebowych

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 Msza Św. w jęz. niemieckim: Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Jadwigę i Waltra Friedek, + brata Edwarda, + matkę chrzestną Helenę Rogotz, ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.45 RÓŻANIEC

18.00 1. Do Bożego Miłosierdzia za + Tadeusza Ślisz z okazji imienin

2. Do Bożego Miłosierdzia za + męża, brata Mieczysława Króla oraz za ++ rodziców – intencja ofiarowana od braci Henryka, Czesława i Mariana

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.11.2015 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.00 Do Bożego Miłosierdzia za + syna Artura Bryś oraz za ++ rodziców Marię i Józefa Szymura

9.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Anetę Lewandowską oraz za ++ Krystynę i Józefa Wiśniewskich

10.30 Do Bożego Miłosierdzia za + Henryka Salamon, jego ++ rodziców oraz za ++ Teresę i Henryka Barysch

12.00 Do Bożego Miłosierdzia za ++ lokatorów z ul. Pogodnej 2 – intencja ofiarowana od sąsiadki

14.00 Nieszpory i procesja na cmentarz dla obu miechowickich parafii

16.00 (bezpośrednio po procesji) 1. Do Bożego Miłosierdzia za ++ Reginę, Sabinę, Andrzeja, Tadeusza i Jarosława Ołdziejew­skich, ++ Zofię, Józefa i Tadeusza Świackiewicz, ++ z rodzin Adamskich, Cylwików, Szmurło, Dernowskich, Hanusów, ++ z ich pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Do Bożego Miłosierdzia za ++ z obu miechowickich parafii

18.30 Do Bożego Miłosierdzia za + męża Ernesta Sowa w 10 rocznicę śmierci, + córkę Ewę, + brata Manfreda oraz za ++ rodzi­ców i teściów